Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Hvordan øke overlevelsen når hjertet stopper?

Bård E. Heradstveit disputerer 7. mars 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Out-of-Hospital Cardiac Arrest – Capnography during CPR, fluid leakage and MRI following therapeutic hypothermia».

Main content

Årlig rammes cirka 2500 nordmenn av hjertestans. Avhandlingen tar for seg flere ledd i «kjeden som redder liv». Retningslinjer anbefaler at helsepersonell bruker analyse av karbondioksid målt i pusteluften fra pasienten (kapnografi) under HLR, siden nivået kan gjenspeile blodsirkulasjonen hos pasienten. Heradstveit og medarbeidere beskriver videre hvordan metoden kan skille mellom ulike årsaker til hjertestans og hvordan verdier endres over tid. Resultatene gir også innsikt i faktorer som påvirker kapnografi.

Videre omhandler arbeidet væskebehandling til de initialt bevisstløse pasientene som overlever sin hjertestans. Haukeland Universitetssykehus bruker nedkjøling de første timene etter hjertestansen for å redusere en utvikling av sekundære hjerneskader. Nedkjøling kan øke lekkasje av væske fra blodbanen til omkringliggende vev, men gjentatte radiologiske undersøkelser, som MR, avdekket ikke en slik lekkasje i hjernen. Dette til tross for at målinger i underhudsfettet indikerer en slik lekkasje.

Det ble undersøkt om MR av hjernen initialt kunne forutsi hvilke pasienter som utviklet sekundære hjerneskader, noe som kan påvirke behandlingen. Denne studien avdekket at krevende undersøkelser utført straks etter ankomst sykehus ikke kunne forutsi hvilke pasienter som senere utviklet sekundære hjerneskader. En mindre gruppe pasienter ble også evaluert mht. selvopplevd livskvalitet etter hjertestansen. Det ble avdekket at pasienter med gjennomgått hjertestans hadde det bedre på områder som mental helse og kroppslig smerte, sammenliknet med et norsk normalmateriale.

Personalia

Bård E. Heradstveit (1970) er født og oppvokst i Bergen. Han ble utdannet lege ved NTNU i 2000 og startet utdanning i anestesi ved Sørlandet Sykehus, Arendal. Han har siden 2003 vært ansatt ved Haukeland Universitetssykehus, som spesialist fra 2008. Heradstveit arbeider i dag som overlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Akuttmedisinsk Seksjon. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1, og har vært veiledet av Overlege/1. am Jon-Kenneth Heltne og Overlege/Prof. Anne Berit Guttormsen.