Home
Global and development-related research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Global helse

25 år med god helse

Det banebrytende forskningsmiljøet ved Hemil-senteret feirer sine første 25 år i høst. Professor Maurice Mittelmark tar et øyeblikk for å reflektere over jobben, så langt.

Main content

Professor Maurice B. Mittelmark er en av pionerne i det relativt nye feltet på helsefremmende forskning. Han er opptatt av metoder innen helsefremmende arbeid, sosiale miljøers påvirkning på helsen og offentlige helsepolitiske prosesser. Professor Mittelmark var i mange år president i International Union of Health Promotion and Education (IUHPE), og senere IUHPE vice president for communications og redaktør for Global Health Promotion (Sage).

Se også intervju med Gro Th. Lie i På høyden

Du kom til Hemil-senteret i 1995. Hva var det som fikk deg til å forlate USA for Bergen?

"Helsefremmende forskning er et relativt nytt tverrfaglig felt, og på midten av 1990-tallet var allerede Hemil et ledende senter internasjonalt, så jeg ble veldig smigret over tilbudet om å bli med i dette miljøet. Det ga meg sjansen til å vokse faglig og til å bosette med i et land i harmoni med mine ideer om det gode liv."

Hva er forskjellen på helsefremmende arbeid og folkehelse? Er det viktig å skille de to?

"Folkehelse har en tendens til å være dominert av medisinsk tenkning med fokus på helbredelse og forebygging av sykdom. Men helse er også en positiv ting, ikke bare ved fravær av sykdom. Helsefremmende arbeid ser på god helse som en styrke og ressurs for å leve godt, selv i møte med uunngåelige påkjenninger og belastninger i livet. Det er denne vekten på helse som en positiv egenskap som skiller helsefremmende arbeid fra den tradisjonelle folkehelsen. Men mange offentlige helsearbeidere ser nå helse fra et helsefremmende perspektiv, og forskjellene mellom folkehelse og helsefremmende arbeid er avtagende."

Som kandidat til Universitetsstyret nylig, vektla du viktigheten av langsiktige perspektiv. Hvilke strategiske valg tror du har gjort Hemil til den suksessen vi ser i dag?

"Jeg vil nevne to valg. Det ene var beslutningen om å tenke globalt i både forskning og i undervisningssamarbeid. Vi har nå bokstavelig talt hundrevis av samarbeidspartnere på alle kontinenter. Kvaliteten på samarbeid krever ekstremt langsiktig satsing og engasjement og er avhengig av støtte fra alle parter. Medlemmene av Hemil -familien er dedikerte internasjonalister. "

"Det andre valget jeg vil nevne ble tatt i 2010, da tre fagområder besluttet å slå seg sammen for å skape det nye tverrfaglige Hemil-senteret som eget institutt under Det psykologiske fakultet. Det var områdene helsefremmende arbeid, barnevern, og kjønn og utvikling. Disse valgene la grunnlaget for den forskning og undervisningen vi ser i dag."  

Hemil jobber tverrfaglig og samarbeider med forskere ved andre fakulteter. Hvordan har den tverr- og flerfaglige tilnærmingen fremmet helsefremmende forskning?

"Et godt eksempel er arenaen for barns utvikling. Grunnleggende årsaker til god eller dårlig utvikling i tidlige barneår er ikke først og fremst medisinske, men de er sosiale og de er komplekse. Ved Hemil jobber antropologer hånd i hånd med sosiologer for å forstå effekten på utvikling av sosiale roller i samfunnet , i hjemmet, på skolen og i lokalmiljøet."

"Sosialarbeidere jobber med psykologer og helsefremmende spesialister for å utvikle helsetjenester som ser komplekse sammenhenger av betydning for barns liv, som for eksempel oppvekst i en innvandrerfamilie. Utdanningsspesialister jobber med sosialpsykologer for å lage skolene der elever, ansatte og foreldre trives. Ingen enkelt disiplin har alle svarene, eller metodene til å utføre den nødvendige forskningen. Kjennetegnet ved Hemil er nettopp dette tverrfaglige samarbeidet."

Du er selv tverrfaglig utdannet. Hvordan har din bakgrunn i psykologi og en epidemiologi hjulpet deg i egen forskning og undervisning?

"Det har hjulpet meg til å forstå at problemet bør bestemme forskningsmetodikk, og ikke omvendt. Forskere som er fokusert på metoder fra én enkelt disiplin er som en snekker med få verktøy. Hvis alt du har er en hammer så vil alle problem være et "hammer-problem". Jeg prøver å hjelpe mine kolleger og studenter til å respektere det mangfold av perspektiver og metoder som kan bidra til bedre helsefremmende forsking. Vi trenger ikke å være ekspert i bruk av alle våre verktøy, så lenge vi har rett team av eksperter til jobben."

Hemil tilbyr bachelorprogrammer i Public Health and Health Promotion, masterprogram i Health Promotion and Health Psychology , Gender and Development og Child Welfare , samt et internasjonalt masterprogram i Health Promotion . Du har vunnet undervisningspriser og er kjent for virkelig å ta undervisningen på alvor. Hva er den største effekten av arbeidet du gjør på Hemil?

"Jeg håper at mitt arbeid med studenter i deres spirende forskningskarrierer har en varig effekt, og leder dem til et produktivt og tilfredsstillende forskerliv. Jeg har lært at det viktigste jeg gjør er å belyse iboende ferdigheter og intelligens."

Hemil driver variert forskning på blant annet stress og helse, hiv/aids, kjønn og utvikling, politisk vold og fattigdom, mobbing i skolen, barnevern og sosial ulikhet samt helsepolitikk i ulike land. Hvilke forskningsområder bør prioriteres i fremtiden? Er det viktig å integrere undervisning i denne forskningen?

"Det er mye snakk om behovet for å integrere undervisning og forskning i disse dager. Tanken er at universitetene har en unik nisje innen høyere utdanning, der student og professor jobber sammen. Tanken er at både mester og lærlingen kan dra fordeler at et slikt samarbeid. La oss lære av håndverkerne og mer integrere forskning og undervisning enn bare å levere forskningsbasert undervisning til elevene. Alle studenter bør delta i forskningsmiljøene, drive forskning med seniorforskere. Vi må flytte fra en "oss-dem-mentalitet" og heller sette pris på studenter som kolleger."