Home
Global and development-related research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

UiB Global utlyser fire stipend for prosjektutvikling

Utlysningen er en mulighet for postdoktorkandidater som planlegger prosjektutvikling i 2013. Frist er 15. april.

Main content

UTLYSNING:

4 arbeidsstipend for utvikling av prosjektsøknader i global og utviklingsrelatert forskning

UiB Global lyser ut 4 stipend, hvert av en måneds varighet, til kandidater som vil posisjonere seg for utvikling av forskningssøknader innenfor det globale og utviklingsrelaterte feltet. Dette feltet omfattes av en rekke temaer, deriblant fattigdom og utvikling, menneskerettigheter, internasjonal helse og bærekraft. Søkere bør fortrinnsvis ha doktorgrad eller kunne dokumentere at de er i sluttfasen av doktorgradsarbeidet, og det planlagte forskningsprosjektet må legges til UiB. Mottakere av stipend vil bli lønnet i en måned etter kvalifikasjon (søkere med doktorgrad kan påregne lønnstrinn 57), og kan få tildelt kontor i UiB Globals lokaler i Jekteviksbakken 31 i stipendperioden.

Søknadsbrevet må inneholde en kort beskrivelse av det planlagte prosjektet, beskrivelse av hvor og til hvilken frist det skal søkes midler og plan for utvikling av prosjektsøknaden. Søkere må ha anbefalingsbrev fra en fast vitenskapelig ansatt i søkerens fagmiljø, eller fra relevant forskningsgruppe ved UiB.

Søknadsfristen til UiB Global er 15.april.

Søknadene blir behandlet innen utgangen av april og de 4 søkerne som får tildelt stipend kan regne med å starte arbeidsstipendet fra slutten april eller etter behov tilpasset frister for utlysning av eksternfinansiering.

Følgende dokumenter må sendes elektronisk til administrativ koordinator ved UiB Global, Kristin Svartveit (kristin.svartveit@adm.uib.no):

- Søknadsbrev (opp mot én A4-side)

- CV

- Godkjente kopier av vitnemål og karakterutskrifter

- Anbefalingsbrev fra en fast vitenskapelig ansatt i søkerens fagmiljø, eller fra relevant forskningsgruppe ved UiB.

Mer informasjon om UiB Global finnes ved å klikke her.