Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Radikal kirurgisk behandling av tykktarmskreft

Kristian Eeg Storli disputerer fredag 9. mai 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The prognostic impact of radical laparoscopic surgical treatment of colon cancer”.

Main content

Kristian Eeg Storli har i sitt doktorgradsarbeid tatt utgangspunkt i den manglende standardiseringen av kirurgi for tykktarmskreft, både i Norge og resten av verden. Fra 2007 startet man opp en ny radikal behandling for tykktarmskreft på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Den kirurgiske metoden kalles komplett mesokolisk eksisjon, KME. Målet var å bedre kreftoverlevelse sammenlignet med tidligere tall fra år 2000.

Pasienter operert med ”vanlig” kirurgi ved tre norske sykehus i år 2000 ble fulgt opp i sju år og overlevelsesdata ble dokumentert.

De samme tre sykehusene ble sammenlignet fra år 2000 til år 2007/8. Det har vært en etablert ”sannhet” at ved radikal kirurgi for tykktarmskreft vil man finne flere lymfeknuter i preparatet og dermed endre svulst-stadium ved tykktarmskreft. En signifikant bedring av lymfeknutetall ved to av tre sykehus fra 2000 til 2007/8 førte ikke til stadieendring.

Eeg Storli har også fulgt opp pasienter operert fra og med 2007 på Haraldsplass Diakonale Sykehus, med den nye metoden komplett mesokolisk eksisjon. Pasientene ble operert både med åpen operasjon og kikkhullsoperasjon. 87 prosent av pasientene i gruppen som potensielt kan kureres for tykktarmskreft var etter tre år uten tilbakefall av kreftsykdommen, eller død av denne.

Til slutt har Eeg Storli analysert data fra tre norske sykehus som opererte for tykktarmskreft i 2007/8 og dokumentert overlevelsesresultater etter over fire års oppfølging. Alder, kirurgisk teknikk og svulstens vekst i dypet i tykktarmsveggen ble påvist som viktige faktorer for økt overlevelse ved tykktarmskreft.

Resultater fra arbeidet til Eeg Storli er et viktig bidrag til at den nye operasjonsmetoden for tykktarmskreft (KME), som kan bli den nye standarden for kirurgi for tykktarmskreft både i Norge og resten av verden.

 

Personalia:

Kristian Eeg Storli er født i 1971 i Bergen. Han tok medisinsk embetseksamen i 1997 ved NTNU i Trondheim. Han ble spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi i 2007 og har fra dette året jobbet som overlege ved kirurgisk avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Fra 2008 har han arbeidet med doktorgradsarbeidet ved Haraldsplass D Sykehus og ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen.