Home
Gender Balance in Senior Positions and Research Management in Bergen (BALANSE)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Balanse - Bergen

«Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)» er etablert som et program i Forskningsrådet fra 2013. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Main content

Prosjektbeskrivelse BALANSE - BERGEN

 

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

 

Universitetet i Bergen fikk i 2013, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Høgskolen i Bergen og Uni Research/ Uni Rokkansenteret, midler til et BALANSE-prosjekt som har som hovedmål å bedre kjønnsbalansen ved økt andel kvinner i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Prosjektet går over tre år skal bestå av fire hoveddeler:

1. En forskningskomponent som skal skaffe ny kunnskap på feltet gjennom en forstudie, samt følgeforskningsprosjekt gjennom prosjektperioden.

2. Utvikle en likestillingsmodul som skal innarbeides i lederopplæringsopplegg ved de ulike institusjonene som deltar i prosjektet.

3. Utvikle egne lederkurs for å rekruttere kvinnelige ledere til forskningsledelse og institutt/fakultetsledelse.

4. Konkrete og nyskapende tiltak utenom lederkurs for å rekruttere flere kvinner til toppstillinger.

Prosjektperioden er fra 31.12.2013 til 31.12.2016.