Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Myasthenia gravis – den norske pasientgruppen

Anne Taraldsen Heldal disputerer onsdag 28. mai 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Myasthenia gravis and acetylcholine receptor-antibodies. AChR-antibodies as a marker for epidemiological studies and in the follow-up of patients».

Main content

Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom som fører til muskelsvakhet. Hvilke muskler som rammes varierer fra pasient til pasient, men typisk er hengende øyelokk og/eller dobbeltsyn. Svakhet i armer og ben er også vanlig, og i verste fall kan åndedrettet rammes. Hos 85 prosent av pasientene skyldes sykdommen antistoffer mot acetylkolinreseptorer (AChR) i overgangen mellom nerve og muskel. 

Myasthenia gravis hadde tidligere høy dødelighet, men med dagens behandling vil pasientene ha tilnærmet normal livsførsel og levealder.  Sykdommen behandles med symptomdempende og immundempende medisiner samt fjernelse av thymus.

Doktorgradsarbeidet bygger på data fra det spesialiserte nasjonale laboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus, som har utført analyse av AChR-antistoff siden 1983. 

I studien ble det funnet 550 pasienter med myasthenia gravis i Norge. Det blir diagnostisert 30-35 nye tilfeller per år, og dette har ikke endret seg de siste 30 årene. Sykdommen er mest vanlig å få i 70-års alder. Den har samme hyppighet i alle landsdeler. Hos pasienter med immundempende behandling kan gjentatte undersøkelser av AChR-antistoffer være retningsgivende for optimal behandling. 

 

Personalia:

Anne Taraldsen Heldal (født 1976) er oppvokst i Bergen. Fra tidligere er hun sykepleier og utdannet kontrabassist. I 2012 var hun ferdig cand. med. ved Universitetet i Bergen som student ved forskerlinjen, og hun var universitetsstipendiat ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen i perioden 2012-2013. For tiden er hun turnuslege ved Haukeland Universitetssykehus.