Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Prosjektorganisering

Prosjektet har vært organisert slik at det sikret medvirkning fra alle nivåene i organsisasjonen.

illustrasjon med et flytskjema over prosjektorganisering

Main content

Prosjektet har vært organisert med en bredt sammensatt styringsgruppe som hadde det øverste ansvaret for prosjektet. En prosjektgruppe har ansvar for koordinering og gjennomføring av arbeidet.

Prosjektet har vært organisert slik at det sikret medvirkning fra alle nivåene i organsisasjonen og det har vært en god dialog med fagforeningene underveis.

Organiseringen av prosjektet ble vedtatt i universitetsstyrets møte 10. april 2014.