Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Gammakniv-behandling av hjernesvulster

Bente Sandvei Skeie disputerer fredag 20. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Gamma Knife Surgery for Intracranial Tumours – Clinical and Experimental studies”.

Main content

Arbeidet omhandler hjernesvulster behandlet med gammakniven/strålekniven. Hun har sett på resultat og nytteverdi av slik behandling med spesielt fokus på svulster som er regnet for å være lite følsomme for vanlig stråleterapi og der lokalisasjonen i hjernen medfører at konvensjonell kirurgisk behandling medfører stor risiko eller er umulig. Skeie har spesielt studert «godartede» hjernehinnesvulster med vanskelig lokalisasjon, tilbakefall av ondartede primære hjernesvulster (glioblastom) og hjernemetastaser fra føflekk-kreft og tykktarmskreft. Hun har vist at gammakniv-behandling er effektivt og trygt for alle disse svulstene og at pasientenes livskvalitet opprettholdes etter behandlingen.

Videre omhandler avhandlingen laboratoriearbeid der hun har utviklet en rottemodell for behandling av hjernesvulster i strålekniven med det formål å kunne finne metoder for å øke effekten av denne behandlingen. Hun har i denne modellen medikamentelt øket strålefølsomheten for ondartede hjernesvulster (glioblastom) behandlet med denne metode. Dette har ledet til en søknad om klinisk utprøving av medikamentet som allerede er godkjent for bruk hos pasienter med andre lidelser, og der en har godt håp om at det også relativt raskt vil kunne komme til nytte for pasienter med hjernesvulster.

 

Personalia:

Bente Sandvei Skeie er født i 1971. Hun fullførte medisinstudiet i 1997, har vært ansatt ved nevrokirurgisk avdeling siden 1999 og ble spesialist i nevrokirurgi i 2005. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for klinisk medisin, K1 og er utført under veiledning fra professor Per Øyvind Enger ved Institutt for Biomedisin ved Det medisinsk -odontologiske fakultet og Paal-Henning Pedersen ved Institutt for klinisk medisin.