Home
The Christie Conference

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Christiekonferansen 2014

Foredrag fra Christiekonferansen 2014

Christiekonferansen 2014 handlet om risiko og sikkerhet. Her kan du se foredragene og filmene fra konferansen.

Main content

Frykten for fremtiden (film). Barn og unge om hva de frykter skal skje.

Anticipation of catastrophe: How climate change (global risk) has already changed the world. Ulrich Beck, professor ved London School of Economics

World at risk: Samtale mellom Ulrich Beck og Mette Andersson, professor ved Universitetet i Bergen


Internasjonalt samarbeid for å redusere sikkerhetstrusselen ved smittsomme sykdommer. Bjørn-Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet


Trust is the new currency. Jannicke Hilland, konserndirektør i Statoil


Gentilpasset behandling: Verdens første diabetesbarn som byttet ut sprøyter med tabletter (film)


Kan gentesting forutsi fremtidig risiko for sykdom? Torunn Fiskerstrand, overlege, postdoktor ved Universitetet i Bergen


Risikoen ved gentesting. Lars Fredrik Svendsen, professor ved Universitetet i Bergen


Risikofylt skipsfart i nye geografiske og juridiske farvann. Knut Einar Skodvin, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen


Pengespill: En kontrollert risiko? Rune Mentzoni, postdoktor ved Universitetet i Bergen


Utfordringer for hjernen ved for tidlig fødsel. Silja Torvik Griffiths, assistentlege ved Haukeland Universitetssykehus

Premieutdeling for skrivekonkurransen "Skriv om risiko"

Veivalg til værs: Sivile droner i norsk luftrom. Åke Refsdal Moe, prosjektleder i Teknologirådet


Everyone’s a Target: How America Lost Control of the National Security Agency, and Can It be Reined In? James Bamford, journalist og forfatter.

Etter foredraget følger en samtale mellom James Bamford, universitetslektor Bjarne Kvam ved UiB og Brandon Bryant, tidligere dronepilot i det amerikanske forsvaret.