Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Effekt av elektrisk muskelstimulering på fedme og kondisjon

Espen Rostrup disputerer fredag 29. august 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen: “The effects of combined thermal and electrical muscle stimulation (cTEMS) on fatness and fitness”.

Main content

Fedme og inaktivitet er sentrale risikofaktorer i utviklingen av koronar hjertesykdom. Fysisk aktivitet og trening har veldokumenterte sykdomsbeskyttende og livsforlengende effekter, men like fullt er det mange mennesker ikke kan nyttiggjøre seg av disse effektene. Elektrisk muskelstimulering kan være et alternativ for disse, enten på permanent basis, eller som en overgang til vanlig fysisk aktivitet, men de kliniske effektene hos personer med fedme og inaktivitet er ikke tilstrekkelig kartlagt. Rostrup har i sin forskning evaluert effekten av elektrisk muskelstimulering kombinert med varme, såkalt cTEMS, både under stimulering og ved regelmessig bruk over et gitt tidsrom.

cTEMS viste fysiologisk respons svarende til moderat fysisk aktivitet. Mens den elektriske muskelstimuleringen ga økende oksygenopptak ved økende intensitet, ga økt varme stigning i veksthormon og økt blodgjennomstrømning i vevet gjennom utvidelse av perifere kar.

For å undersøke effektene ved regelmessig bruk, ble cTEMS gitt tre ganger i uken til inaktive personer med fedme, som for øvrig ikke endret sine levevaner. Etter 8 uker fikk deltakerne signifikant bedre kondisjon målt ved økning i maksimalt oksygenopptak på tredemølle. Etter behandlingsperioden fant man også økt fettforbrenning, både under fysisk aktivitet og målt direkte i fettvev over et tidsrom på 24 timer.  Den økte fettmetabolismen gjenspeilet seg også i økt celleaktivitet i fettcellenes mitokondrier, ansvarlige for forbrenning og omsetning av fettsyrer.

Kombinert med en lavkarbo-høyfett-diett, ga cTEMS en signifikant større reduksjon av indre bukfett, såkalt visceralfett, sammenlignet med dietten alene. Visceralfett er et metabolsk aktivt fettvev assosiert med betydelig risiko for hjerte- karsykdom. Oppsummert, gir cTEMS fysiologisk respons svarende til trening - og kan vise seg nyttig, både som et alternativ til trening hos personer med inaktivitet og fedme, som ikke kan eller vil trene, og som et supplement til vektreduserende diett.

 

Personalia:

Espen Rostrup ble født i 1968 og vokste opp i Bergen. Han er utdannet cand.med. fra Tyskland (Universitetene i Freiburg og Kiel) og har siden 2003 jobbet som lege i spesialisering og stipendiat ved Hjerteavdelingen og Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.  Fra 2009 har han vært tilknyttet Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen som stipendiat med professor Jan Erik Nordrehaug som hovedveileder og professor Rolf K. Berge som biveileder.