Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Illustrerer geologiske hendelser i 3D-modell

Mattia Natali disputerer fredag 19. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Sketch-based Modelling and Conceptual Visualization of Geomorphological Processes for Interactive Scientific Communication".

Main content

Natali har beskrevet løsninger for rask digitalisering av geologiske ideer. Mer presist er det fokus på interaktiv skissering og formidling av geologi, der resultatet er en digital illustrativ 3D-modell.

Ulike løsninger for skissering av undergrunnsgeologi presenteres. For å illustrere geologiske prosesser, som blant annet generering av geologiske folder og forkastninger, er en av tilnærmingene basert på skissering av tverrsnitt. I tillegg kan brukerdefinerte teksturer legges på hvert lag for visuelt å kommunisere lag-egenskaper, som for eksempel bergartstype.

Et annet bidrag omfatter en måte for å modellere og visualisere undergrunnsgeologi med elvesystemer. Ved å gjengi situasjonen blir erosjon og avsetning i elvesystemer enkelt å gjenkjenne og vise frem visuelt. Gjengivelsen er basert på en kronologisk beskrivelse av hendelser som deposisjon, erosjon, forkastningsdannelse og forskyvning.

Tid spiller en fundamental rolle i geologiske prosesser. Animasjoner er godt egnet for å kommunisere endring. Et bidrag i denne retning er også presentert for å dekke et bredere spekter av geologiske scenarioer.

Personalia:

Mattia Natali ble født i 1984 og vokste opp i Italia. I 2009 fikk han mastergraden i anvendt matematikk fra Universitetet i Genova. Mattia startet doktorgradsprosjektet ved Universitetet i Bergen i 2011.