Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Ny metode forbedrer vurderingen av kreft i endetarmen

Jo Erling Riise Waage disputerer torsdag 2.oktober 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Strain elastography evaluation of rectal tumours – a critical assessment of a new imaging modality”.

Main content

Kreft i endetarmen er en av de hyppigste kreftformene i Norge, og forekomsten er stigende. Det er en rekke forskjellige behandlingsmuligheter for slike svulster. Beslutningen om hvilken behandling, eller kombinasjon av behandlinger, som er best for pasienten er avhengig av kreftsvulstens «stadie». En skreddersydd behandling er avhengig av at vi kan bestemme stadiet med høy grad av sikkerhet.

Avhandlingens fem studier har vært rettet mot å evaluere en helt ny metode for vurdering av svulster i endetarmen. Den nye metoden kalles «elastografi» og måler hardhet i svulstene og det omliggende vevet ved hjelp av ultralyd.

Studie 1 var en metodestudie som dannet grunnlaget for hvordan målingene ble gjennomført i de påfølgende fire studiene på pasienter. Studie 2, hvor man vurderte 69 pasienter, viste at metoden kan benyttes som en del av en standard poliklinisk utredning av pasienter med nyoppdaget endetarmskreft. Studie 3-5, på 120 nye pasienter, viste at elastografi sannsynligvis kan forbedre vurderingen av disse pasientene. Verdien er størst når det gjelder å skille mellom godartede svulster, tidlige ondartede svulster og mer avanserte ondartede svulster. Dette er viktige funn, ettersom det er her andre metoder har sine største utfordringer. Vi har foreslått en vurderingsalgoritme vi mener kan forbedre utredningen, men funnene bør bekreftes gjennom en større multisenterstudie før den kan anbefales som en del av standard utredning.  

Personalia:
Jo E.R. Waage (f. 1976) er cand. med. fra Universitetet i Bergen 2007 og arbeider nå på Kirurgisk Avdeling, Hillerød Hospital, Danmark. Hovedveileder har vært professor Frank Pfeffer og medveiledere har vært professor Gunnar Baatrup og professor Svein Ødegaard.