Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

MR-funn og ryggplager

Linda Berg disputerer fredag 21. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “MRI findings in candidates for lumbar disc prosthesis: reliability and relationship to disability and pain”.

Main content

Hos enkelte pasienter med kroniske korsryggsmerter kan operasjon med avstivning eller skiveprotese være aktuelt. Utvelgelse av aktuelle pasienter for operasjon er basert på noen foreslåtte MR-funn som antas å være knyttet til pasientens plager. Endring i MR-funn over tid er med i vurderingen av behandlingsresultat. Dette krever at både MR-funn og endringer i MR-funn over tid blir tolket på en konsistent måte. 

Vi har undersøkt konsistens i tolkningen av MR-funn i lenderyggens mellomvirvelskiver, skjelett og ledd, og i tolkningen av endring i slike MR-funn over tid. Vi har også undersøkt om det er sammenheng mellom summen av MR-funn og pasientens plager. En sterk sammenheng mellom disse MR-funnene og pasientens plager ville støtte bruk av MR-funnene som operasjonsindikasjon.

 Generelt var det god eller moderat konsistens i tolkningen av MR-funnene, og radiologene var stort sett enige om hvorvidt det forelå funn som talte for operasjon. Det var moderat til god enighet mellom radiologene om endring i MR-funn når de sammenlignet gamle og nye bilder. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom summen av MR-funn og pasientens funksjonsnivå eller intensiteten av ryggsmertene.

Resultatene gir et godt grunnlag for å bruke MR-funnene og endringer i MR-funnene funnene i videre studier for å finne ut hva som er beste indikasjon for kirurgisk behandling, for å undersøke hvordan MR-funnene eventuelt påvirker sykdomsforløpet, og for å vurdere effekter av ulike behandlinger. Vi konkluderer også med at MR-funnene ikke kan brukes for å forklare variasjon i smerteintensitet eller nedsatt funksjonsnivå hos skiveprotesekandidater før behandling.

 

Personalia:

Linda Berg (f. 1967) ble ferdig utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1992. Hun har arbeidet ved radiologiske avdelinger i Bodø og Bergen. I 2001 ble hun godkjent spesialist i radiologi. Forskningen utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen. Hovedveileder har vært Ansgar Espeland og medveileder Geir Egil Eide.