Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Mer klimanøytral oljeutvinning

Øyvind Eide disputerer torsdag 4. desember 2014 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «CO2 Injection for Enhanced Oil Recovery – Production Mechanisms in Fractured Reservoirs».

Main content

Verdens energiforbruk er antatt å øke i takt med økende befolkning og levestandard, og behovet for tilgjengelige energiressurser og tilgang på energi er viktig.

Selv om fordelingen av tilgjengelige energiressurser er i endring, særlig med en økning innen fornybare ressurser, vil olje- og gassproduksjon fremdeles være en av de største energikildene fremover. Samtidig er fossilt brensel hovedårsaken til menneskeskapte utslipp av karbondioksid (CO2) i atmosfæren, som er drivkraften til temperaturøkningen som er observert på jorden over de siste tiår.

Det ligger derfor et stort potensiale i å få energiproduksjon fra olje og gass mer klimanøytral gjennom å redusere CO2 utslipp. Dette vil bidra positivt i CO2-regnskapet i en omstillingsfase til et mer bærekraftig samfunn. En av disse metodene er å pumpe karbondioksid ned i reservoarene for å produsere mer olje, og dermed samtidig lagre karbondioksid trygt i oljereservoarer. Dette reduserer det totale utslippet av karbondioksid fra oljen, samtidig som karbondioksid effektivt fortrenger gjenværende olje som er vanskelig å produsere med tradisjonelle metoder.

Eide har i sitt doktorgradsarbeid utført eksperimentelt arbeid hvor målet har vært å studere hvordan karbondioksid og olje interagerer både på et mikroskopisk og makroskopisk nivå. Å forstå hvordan de forskjellige væskene oppfører seg i forhold til hverandre er viktig når en bygger en modell som skal representere større reservoarer.

Resultatene i Eides avhandling viser at det i enkelte tilfeller er nødvendig å inkludere visse mikroskopiske effekter som vanligvis blir neglisjert når prosjekter planlegges. Det kan gi store utslag i resultatet og i verste tilfelle bety at prosjekter som egentlig er levedyktige blir kansellert.

 

Personalia:

Øyvind Eide er født i Bergen i 1987. Han tok sin mastergrad i reservoarfysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen. Eide ble ansatt som stipendiat ved samme forskningsgruppe i 2011 finansiert av Norsk Forskningsråd gjennom PETROMAX-prosjektet. I stipendiatperioden har Eide hatt forskningsopphold ved Stanford University som Fulbright-stipendiat. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Martin A. Fernø og biveileder har vært professor Arne Graue.