Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Rekanalisering ved akutt hjerneinfarkt

Christopher Elnan Kvistad disputerer fredag 20. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Recanalization in cerebral ischemia”.

Main content

Hjerneinfarkt skyldes ofte en trombe eller en propp som setter seg fast i en av hjernens pulsårer og dermed fører til mangel på blod til en del av hjernen. Et viktig mål for behandlingen er her å fjerne proppen så fort som mulig. Dette kalles rekanalisering.

Noen ganger løses proppen opp av seg selv slik at symptomene raskt reverserer. Dette kalles transitorisk iskemisk anfall (TIA) eller drypp. Noen pasienter med TIA kan likevel ha tegn til varig hjerneskade ved MR-undersøkelse av hjernen. Gjennom analyser fra NORSTROKE-registeret, som omfatter mer enn 2500 pasienter med hjerneinfarkt, fant Kvistad på MR at nærmere halvparten av pasientene med TIA hadde hjerneskade. Disse pasientene viste seg ofte å ha blodpropp fra hjertet som årsak til sine forbigående symptomer. Resultatene har bidratt til å endre praksis for diagnostikk av TIA.

Når proppen ikke løses opp av seg selv, kan trombolyse gis for raskt å bryte ned proppen. På grunn av relativt strenge restriksjoner eller kontraindikasjoner får kun en liten andel av pasienter med hjerneinfarkt denne behandlingen. Kvistad viste i sin studie at over halvparten av de som fikk trombolyse hadde restriksjoner mot trombolyse, ifølge nasjonale retningslinjer. Likevel var trombolyse trygt og effektiv også hos disse pasientene. Resultatene har bidratt til at flere pasienter med hjerneinfarkt nå får behandling som redder hjernevev.

Forskning på å gjøre trombolyse mer effektiv er viktig, siden den oppløsende effekten av trombolyse, særlig på store propper, er begrenset. Kvistad viste at en høyere kroppstemperatur virker gunstig på effekten av trombolyse. Videre var trombolyse mer effektivt hos pasienter som røyker sammenlignet med de som ikke røyker. Dette kan skyldes at blodproppene hos røykere inneholder stoffer som lettere brytes ned av trombolysemedisinen. Begge funnene er uventet og viser betydningen av å stille forskningsspørsmål på tvers av vanlige spor.

 

Personalia:

Christopher Elnan Kvistad, født i 1982 i Bodø, avla medisinsk embetseksamen i Leipzig i 2007. Han begynte sin legekarriere ved Nevrologisk avdeling i Bodø. Han har vært stipendiat ved Nevrologisk avdeling på Haukeland i Bergen siden 2012.