Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Dopaminaktivitet og Lewy body-sjukdom

Françoise J. Siepel disputerer fredag 13. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “[123I]FP-CIT SPECT in Lewy body disease”.

Main content

Antall personer som får en demenssykdom forventes å øke. Demens med lewy-legemer (DLB) er den nest vanligste typen etter Alzheimers sjukdom, og kjennetegnes av symptomer som kognitiv svikt, særlig redusert konsentrasjonsevne og hukommelse, motoriske forandringer, som skjelving og stivhet, hallusinasjoner og andre mentale forandringer. Kognitiv svikt og demens er også vanlig ved Parkinsons sjukdom. Disse to demenstypene har mange felles kliniske og patologiske kjennetegn. Neuropatologisk ser man tap av hjerneceller som produserer dopamin, og som på grunn av forbindelser til områder av pannelappene i hjernebarken ofte gir atferdsmessige forandringer.

I avhandlingen ble redusert dopaminerg aktivitet i det nigrostriatale system analysert med dopamin transportør (DAT) scan som [123l]FP-CIT SPECT, en metode som ofte brukes til å stille diagnoser som DLB og Parkinson sjukdom. Ved DLB finnes det foreløpig lite kunnskap om underliggende mekanismer og sammenhengen med kliniske symptomer. Parkinson sjukdom er bedre studert, men mekanismene for kognitiv svikt er ikke klarlagt.

I avhandlingen kom Siepel fram til at systematisk visuell analyse av DATscan er nyttig for korrekt diagnostikk av pasienter med mistanke om demens med Lewy-legemer, og at man med denne metoden også kan oppdage DLB før de kliniske symptomene utvikler seg. I tillegg viser avhandlingen at det finnes pasienter med DLB som har en normal scan. Videre fant kandidaten at i tillegg til motoriske symptomer var kognitiv svikt, særlig av ulike former for oppmerksomhet, forbundet med redusert aktivitet i dopaminproduserende hjerneceller ved DLB. Resultatene tyder videre på at slik redusert dopaminerg aktivitet bidrar til lignende former for kognitiv svikt også ved Parkinsons sykdom.

 

Personalia:

Françoise Siepel (f. 1986) kommer fra Nederland og er utdannet teknisk lege ved Universitet Twente. Hun begynte i 2012 med doktorgradsprosjektet på Senter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssykehus, med tilknytning til K1 ved Universitetet i Bergen. Hun fikk forskningsstøtte fra Helse Vest og GE Healthcare. Hovedveileder var professor Dag Årsland. Renate Grüner, Mona K Beyer, Nils Erik Gilhus har vært biveiledere, og det har vært et godt samarbeid med professor Jan Booij.