Home

Main content

Name 
Seksjon for tilvekst og system
Place ID 
320400
Short name 
UB-TOS
Mail domain 
uib.no
Visit Address 
Haakon Sheteligs plass 7
Postal Address 
Postboks 7808
5020 Bergen
Email 
post@ub.uib.no