Home
The Christie Conference

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utstillere på Christiekonferansen

Disse møtte du i vrimlearealet under Christiekonferansen 2017.

Pictogram me
Pictogram-me er en av utstillerne ved Christiekonferansen 2017. Tidligere rusmisbrukere er blant de som har bidratt i utviklingen av Pictogram-me. Resultatet har blant annet blitt et verktøy for visuell dialog, som ble presentert under en konferanse i forbindelse med Bergensklinikkenes 25-årsjubileum. Delarrangementet RØST – brukernes egen stemme, ble avsluttet utendørs med opprop og konsert på Festplassen i Bergen.
Photo:
Linda Lien

Main content

Universitetet i Bergens nye Fakultet for kunst, musikk og design holdt utstillingene i vrimlearealet under Christiekonferansen 2017.

Følgende prosjekt ble utstilt:

Musikkterapi, Griegakademiet - Institutt for musikk

Hva er det med musikk som gjør at vi lar oss engasjere og kan oppleve mening og fellesskap, også når ting er vanskelige? Musikkterapifaget bidrar til at slike spørsmål blir stilt på nye måter, og til at mennesker i krevende livssituasjoner kan erfare nye muligheter. Universitetet i Bergen og Uni Research har etablert GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) som et tvillingssenter som har markert seg i den internasjonale forskingsfronten. Gjennom POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi samarbeider fagmiljøet tett med kommuner og helseforetak i regionen. Målet er å gjøre musikkterapi til en integrert del av morgendagens helsetjenester, slik at musikkens muligheter kommer brukerne til gode og brukernes ressurser samfunnet til gode.

Pictogram-me, Institutt for design

Hvordan kan piktogrammer bidra til økt refleksjon omkring livets kompleksitet? I Pictogram-me har vi som mål å synliggjøre erfaringene til de som har en vanskelig hverdag, en utfordrende tilværelse. Pictogram-me-prosjektet utforsker om piktogrammer, som normalt er akseptert som enkle og lite fleksible visuelle meldinger, kan uttrykke mer komplekse sosiale budskaper. Pictogram-me er inspirert av Isotype, et symbolsystem utviklet av den østerrikske filosofen og sosiologen Otto Neurath på 1920-tallet for å forklare og illustrere sosiale og økonomiske problemstillinger for allmennheten. Piktogrammer ble brukt som et visuelt språk for å demokratisere kommunikasjon, og for å gjøre informasjon mer tilgjengelig for alle, inkludert analfabeter. Neuraths visjon var at der ord skiller, kan bilder forene.  

I Pictogram-me har vi blant annet samarbeidet med tidligere rusmisbrukere og flyktninger. Sammen har vi utviklet og testet ideer, som har resultert i verktøy for visuell dialog. Pictogram-me er utviklet ved Institutt for design av professor i visuell kommunikasjon, Ashley Booth, og førsteamanuensis i grafisk design, Linda Lien. Prosjektet er støttet av det norske Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Les mer på www.pictogram-me.com
 

Synsmaskinen, Institutt for kunst
Synsmaskinen er en mangefasettert undersøkelse av samtidige kriser,  og er et kunstnerisk utviklingsprosjekt basert ved Fakultetet for kunst, musikk og design, ved Universitetet i Bergen. Gjennom sammenstillingen av en rekke kunstprosjekter vil en ny politisk horisont komme til syne, bestående av apokalyptiske avgrunner, systemiske sammenvevinger og hyperkomplekse realiteter.

På ulike måter fungerer Synsmaskinen som et konglomerat ved at hver produksjon er resultater fra forskjellige konstellasjoner og intensiteter av samarbeid mellom en rekke internasjonale kunstnere, inkludert organisator professor Frans Jacobi, co-leder innen kunstnerisk forskning Åse Løvgren og forskningsassistent Benedicte Clementsen.  På Christie-konferansen vil Synsmaskinen presentere prøver av pågående forskning.

Les mer på: www.synsmaskinen.net