Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bedre måter for påvisning av lymfekreft

Ellen Berget disputerer onsdag 27. mai 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Molecular approaches to the diagnosis and evaluation of follicular lymphoma”.

Main content

Lymfesystemet er en del av kroppens forsvar mot infeksjoner. Kreftsykdommer som utgår fra kroppens lymfeceller kalles lymfekreft eller lymfom, og utgjør omlag fem prosent av alle krefttyper i Norge. En av de vanligste formene er follikulært lymfom. Denne regnes som en lite aggressiv, men uhelbredelig, lidelse. Imidlertid utvikler noen pasienter en mer hissig sykdom med dårligere leveutsikter.

Undersøkelser av arvestoffet, også kalt molekylære analyser, er verdifulle hjelpemidler for påvisning av lymfekreft. I de analysene som gjøres, undersøkes ofte gener som koder for immunoglobuliner, altså de antistoffene som kroppens forsvarssystem produserer. Disse genene er også viktige i utviklingen av ondartede lymfeceller. Ellen Berget sitt doktorgradsarbeid dreier seg om hvordan diagnostikken av follikulære lymfom kan gjøres mer presis ved forbedret undersøkelse av immunglobulin-gener.

Analyse av immunglobulin-gener kan si noe om lymfecellene er klonale, det vil si identiske. Dette er et tegn på at de er ondartede. Et slikt resultat kan være helt avgjørende for at legen konkluderer med at pasienten har lymfekreft. I arbeidet beskriver Berget en forbedret metode for påvisning av klonalitet i vevsprøver tatt ved mistanke om lymfekreft. I utredning av lymfompasienter inngår også undersøkelse av benmarg for å bestemme hvor langt sykdommen er kommet. Berget kunne med sin metode påvise klonalitet i benmargen hos flere pasienter med follikulært lymfom der tidligere undersøkelser hadde vært negative. Dette ble satt i sammenheng med reduserte leveutsikter, og Berget foreslår derfor å inkludere klonalitetsanalyser rutinemessig ved benmargsutredning av disse pasientene. I den siste delen av arbeidet ble immunglobulin-gener undersøkt ved DNA-sekvensanalyse i svulstprøver. Berget fant at aktivitet av bestemte grupper av immunglobulin-gener var forbundet med redusert overlevelse. Resultatet tyder på at slik sekvensanalyse kan bidra i bestemmelse av leveutsiktene ved follikulært lymfom.

 

Personalia:

Ellen Berget (f. 1974) er opprinnelig fra Hokksund. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000, og ble godkjent spesialist i patologi i 2011. Hun arbeider nå som overlege ved Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble utført i perioden 2008-2014 ved Gades laboratorium, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus. Veiledere har vært Olav Karsten Vintermyr, Anders Molven og Lars Helgeland.