Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Argentinas urbefolkningsspørsmål i ressursrovets tidsalder

Maria de las Mercedes Donato Biocca disputerer fredag 29. mai med avhandlingen «Silences of Dispossession. The Dynamics of Agrarian Change and the Politics of Indigenous People in Chaco, Argentina”.

Main content

Avhandlingen analyserer hvordan samhandlingen mellom statlig politikk, dominerende aktører i soyasektoren, og underordnede grupper i produksjonsprosessen skaper en prosess på lokalt nivå, hvor dominerende grupper frarøver ressurser på bekostning av underordnede grupper.  Gjennom å anlegge et langsiktig historisk perspektiv, viser avhandlingen hvordan prosessen rundt tapet av land blir opplevd og håndtert på ulike måter, avhengig av hvordan tidlige tiders ressursrov og motstand mot tap av land oppfattes i lokale kollektive minner.

Det etnografiske arbeidet som ligger til grunn for analysen fokuserer på to urbefolkningssamfunn i Chaco-provinsen i Argentina: Qom-samfunnet fra Pampa del Indio og Moqoit-samfunnet fra Las Tolderías. Ved å undersøke disse samfunnenes kollektive minner om ressursrov samt de konkrete mekanismene som driver akkumulasjonsprosesser i regionen, analyserer avhandlingen de ulike oppfattelsene og posisjonene som urbefolkningssamfunn bruker for å møte utfordringene som det industrielle jordbruket bringer med seg. Disse ulike strategiene gir seg også utslag i forskjellige sosiale endringsprosesser i urbefolkningsgruppenes lokalsamfunn.

 

Personalia:

Maria de las Mercedes Donato Biocca er samfunnsviter med en master i internasjonale økonomiske relasjoner fra Universitetet i Buenos Aires, Argentina. Hun har vært stipendiat ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.