Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hvordan vi kan få ut mer olje fra underjordiske reservoarer?

Nematollah Zamani disputerer fredag 29. mai 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Pore Scale Modeling of Polymer Flow Using the Navier-Stokes Approach".

Main content

Polymerflømming er en fremgangsmåte for økt oljeutvinning som har vært brukt i flere tiår. I mitt doktorgradsprosjekt har jeg forsøkt å se på muligheten av polymerløsning i å mobilisere fanget olje som måtte komme av konvensjonell vannflømming og så forutsi oppførselen til polymerløsning som går gjennom komplekse porøse medier både teoretisk og numerisk.

Simuleringene er gjort ved å bruke 3D-strukturen i porøse medier som er innhentet av mikro-CT-avbildningsteknikker. Bildene brukes som representant for porøse medier og strømningsligningene løses direkte på disse.

De numeriske simuleringene er i overensstemmelse med de eksperimentelle resultatene og har vist at polymerløsning kan også være i stand til å redusere restoljemetning. Dermed kan det foruten å øke makroskopisk sveip også påvirke mikroskopisk sveip. På den annen side spiller egenskapene til det porøse mediet en betydelig rolle i å forutsi oppførselen til polymeroppløsningen i reservoaret

Petroleumsvirksomheten i norsk sokkel ble startet opp på slutten av 1960-tallet og senere har den bidratt betydelig til den økonomiske veksten i Norge, og til finansiering av den norske velferdsstaten. På tross av mer enn 40 års produksjon, har bare rundt 42 prosent av de totale forventede ressursene på norsk sokkel blitt produsert. For å videreføre lønnsom oljeproduksjon fra dagens modne reservoarer i norsk kontinentalsokkel, er det nødvendig med flere studier og forskning på økt oljeutvinning (EOR) metoder. Et bredt spekter av EOR-metoder er foreslått. For å velge en passende metode, er det viktig å se på egenskapene til oljen og geologien til reservoaret, i tillegg til økonomiske forhold.

 

Personalia:

Nematollah Zamani er opprinnelig fra Iran. Han har en bachelorgrad i petroleumsteknologi fra Tehrans Polytekniske Universitet i Iran fra 2008, og en mastergrad i petroleumsteknologi ved Ecole Nationale Seuperior de Geologie (ENSG) i Nancy i Frankrike fra 2010. I 2011 begynte Zamani i en stipendiatstilling ved Uni Research CIPR, og han ble tatt opp til forskerutdanningen ved for fysikk og teknologi.