Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Internasjonal studentutveksling - gode tilbud, god støtte, god tur!

Informasjonsside for Ou-delprosjekt 8 og 9.

Main content

Status for oppfølging av Ou 8 og Ou 9

Studieadministrativ avdeling har gjennomført et utviklingsprosjekt for å gjennomgå avdelingens interne organisering.  Nye oppgaver som er tilført avdelingen gjennom Ou-prosjektet danner viktige premisser for den nye strukturen som vil være etablert fra 1. april 2016. Som del av den nye organiseringen er anbefalingene fra Ou-prosjektet fulgt opp. Dette gjelder en bedre samordning av seksjoner med ansvar for internasjonalisering, etableringen av det nye servicesenteret for internasjonalt ansatte og studenter, og en ny funksjon for validering av vitnemål. I tråd med styringsgruppens anbefalinger fra Ou-9 «Validering av vitnemål». Funksjonen vil være operativ fra 1. september 2016.

Parallelt med organisasjonsgjennomgangen har Studieadministrativ avdeling også ferdigstilt andre forbedringstiltak. Oppgaver med stordriftsfordeler er samordnet når det gjelder uttak av utreisende studenter og ordningen ble implementert fra uttaket i februar 2016.  En egen policy for rekruttering av internasjonale studenter er ferdigstilt og ble behandlet i Utdanningsutvalget i februar. Planen omfatter tiltakene for særskilt profilering av utdanningstilbud innen klynger i samarbeid med fakultetene, bedre kvalitet i utvekslingsavtaler, omlegging av UiBs engelskspråklige nettsider og utvidet bruk av sosiale medier.

Det er også gjennomført en oppdatering av rammeverket for avtaler om internasjonalt samarbeid med nye prosedyrer for inngåelse, registrering og administrasjon. Det pågår også et samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling for registrering av intensjonsavtaler og forskningsavtaler i en felles database (Felles studentsystem). Nettbasert visning av avtalene vil bli utarbeidet i samarbeid med KA og IT- avdelingen og lanseres i løpet av høsten 2016.