Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Kreft og hofteprotese

Eva Hansen Dybvik disputerer fredag 18. september 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Cancer and Total Hip Replacement».

Main content

På verdensbasis oppdages årlig 14 millioner nye krefttilfeller, antallet er forventet å stige med opp mot 70 prosent de neste tiårene. På grunn av screeninger og økt fokus på kreft i befolkningen, blir flere krefttilfeller oppdaget på et tidlig stadium, behandlingen kan starte tidlig og flere av pasientene overlever eller fortsetter å leve i mange år etter en kreftdiagnose.

I den vestlige verden har totale hofteproteser blitt en vanlig behandling for sykdom og skade i hofteleddet. Levestandarden går opp, folk lever lengre og det blir en større andel eldre i befolkningen. Bedre anestesi, lavere risiko forbundet med operasjonen og ikke minst bedre kvalitet på protesene gjør at flere yngre, men også eldre pasienter med god allmenn helsetilstand, får satt inn hofteproteser.

Eva Hansen Dybvik har i sin avhandling koblet data fra Kreftregisteret sammen med data fra Nasjonalt register for leddproteser. Avhandlingen har to aspekter. Først ser man på kreftpasienter, som overlever kreften og lever lenge nok til å utvikle andre sykdommer og lidelser, eller seneffekter relatert til behandlingen de fikk for kreft. Fra det andre aspektet kan man se på pasienter som har fått hofteprotese, og om innsetting av metallprotese, for eksempel med eller uten bensement i hoften, øker risikoen for å få kreft på et senere tidspunkt.

Hovedfunnene i avhandlingen er at det finnes en sammenheng mellom kreft og hofteproteser. Enkelte krefttyper gir en økt risiko for hofteprotese, men det ble ikke påvist noen økt risiko etter strålebehandling kreftpasientene får. For pasienter som har hatt hofteprotese i mer enn 10 år har usementerte hofteproteser en høyere risiko for kreft enn sementerte hofteproteser.

 

Personalia:

Eva Hansen Dybvik er født i 1979 og vokste opp i Flekkefjord. Hun ble cand.scient. i statistikk ved Universitetet i Bergen i 2005. Hun har vært stipendiat, finansiert av Helse Vest, og er nå ansatt som biostatistiker ved Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Nasjonalt register for leddproteser og Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen.  Veiledere har vært Stein Atle Lie, Ove Furnes og Sophie D. Fosså.