Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Smarttelefoner gir nye muligheter for psykologisk forskning

Josef Bless disputerer torsdag 15. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The smartphone as a research tool in psychology – assessment of language lateralization and training of auditory attention”.

Main content

Resultatene i doktoravhandlingen viser at smarttelefoner kan brukes som verktøy for psykologisk forskning under virkelige omstendigheter, i motsetning til lab-omgivelser hvor mesteparten av eksperimentene vanligvis blir utført.I tillegg vises det at ved bruk av smarttelefoner til datainnsamling, kan utvalget bli mye større og mer mangfoldig enn det som er mulig når testingen skjer ved det lokale laboratoriet. Begge fordelene vil øke det forskerne kaller den ‘eksterne validiteten’, dvs. i hvilken grad målingene også gjelder i andre situasjoner og med andre utvalg. 

 Første del av doktorgradsarbeidet er dedikert til utvikling og utprøving av en iPhone-app (iDichotic), basert på dikotisk lytting-testen, en nevropsykologisk test som indikerer hvilken hjernehalvdel som er mest brukt når vi bearbeider språk. Appen ble lastet ned over 13,000 ganger over hele verden, og mer enn en tredjedel valgte å delta i studien. Resultatene bekrefter det man har sett i mange lab-studier, nemlig at folk flest har språkfunksjonene lagt til venstre hjernehalvdel, noe som kalles venstre-lateralisering. Resultatene viser også noe nytt, nemlig at graden av venstre-lateralisering varierer mellom forskjellige språkbakgrunner, for eksempel er den større blant nordmenn enn blant spanjoler eller kinesere.

Videre utforsker avhandlingen bruk av mobilenheter (f.eks. iPod touch) til trening av kognitive evner utenfor laboratoriet. Resultatene viser at trening i deltakernes naturlige omgivelser øker effekten av trening, samtidig som det påvirker hjernefunksjonen, noe som tyder på mer effektiv bearbeidelse av denne type informasjon.

Avhandlingen bidrar til større kunnskap om bruk av ny teknologi (smarttelefoner) i psykologisk forskning og viser fordelene med slik forskning i form av økt ekstern validitet og fleksibilitet.

 

Personalia:

Josef Bless er født og oppvokst i München, Tyskland. Han har en mastergrad i nevrovitenskap fra NTNU. Som stipendiat har han vært tilknyttet Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen, med førsteamanuensis René Westerhausen som hovedveileder og professor Kenneth Hugdahl som biveileder. Doktorarbeidet er finansiert av midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC Advanced Grant) som har vært tildelt Kenneth Hugdahl.