Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Arbeid og vanlige psykiske plager: kan tro flytte fjell?

Camilla Løvvik disputerer fredag 16. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Common mental disorders and work participation – the role of return-to-work expectations».

Main content

Vanlige psykiske plager som angst og depresjon er ofte årsak til sykefravær og uførhet. Om man etter sykmelding kommer tilbake til jobb eller går ut i mer langvarig sykefravær, påvirkes av mange ulike faktorer. En sentral faktor er hva man selv tror og forventer om muligheten til å komme tilbake i jobb.

Målet med denne avhandlingen var å bidra med mer kunnskap om hvilken betydning forventninger om å komme tilbake i jobb har for sykefravær og uførhet blant mennesker med vanlige psykiske plager.

Avhandlingen er basert på data fra forskningsprosjektet «Effektevaluering av Senter for jobbmestring». Deltagerne i forskningsprosjektet hadde vanlige psykiske plager, og opplevde disse plagene som årsak til at de strevde med å være i jobb. En tredjedel av deltagerne sto i fare for å bli sykmeldt, en tredjedel var allerede sykmeldte og den siste tredjedelen mottok varige ytelser, som for eksempel uføretrygd.

Et hovedfunn i avhandlingen er at forventning om å klare å komme tilbake i jobb kan forutsi hvorvidt man er sykmeldt eller ufør seks måneder senere, og at forventningene forutsier dette bedre enn hvor mye angst og depresjon man har. Deltagerne som hadde en usikker eller negativ forventning om å komme tilbake i jobb, hadde betydelig større sannsynlighet for å være sykmeldte eller uføre seks måneder senere. Forventningene hadde sammenheng med sykdomsforståelse, altså hvordan vi tenker om psykiske plager, men også med å ha blitt utsatt for mobbing eller konflikt i arbeidslivet. Å ha blitt utsatt for mobbing i arbeidslivet var i seg selv en viktig faktor som økte risikoen for senere sykefravær og uførhet blant deltagerne i studien.

Enten ”tro kan flytte fjell” eller ei, så viser funnene i denne avhandlingen at for dem som strever med å være i jobb på grunn av vanlige psykiske plager som angst og depresjon, kan forventninger være avgjørende for om man senere er i jobb, sykmeldt, eller ufør.

 

Personalia:

Camilla Løvvik (f. 1975) er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen (2010).  Hun har vært ansatt som doktorgradskandidat ved Uni Research Helse, og senere som forsker samme sted. Siden februar 2014 har hun vært ansatt som universitetslektor i samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere for doktorgraden er Silje E. Reme (Uni Research Helse), Simon Øverland (FHI og UiB) og Maurice Mittelmark (UiB).