Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Livgivende lys

X Cirennima disputerer torsdag 17. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Impact of water constituents on light absorption in Case 2 water”.

Main content

Energi fra solen representerer grunnlaget for alt liv på jorden. Solstråling i bølgelengdeområdet 400-700 nanometer (nm), såkalt fotosyntetisk aktiv stråling, er spesielt viktig fordi den den brukes av fytoplankton til primærproduksjon, som nesten alt liv på jorden avhenger av.

Lys fra solen som forplantes gjennom vann blir absorbert eller spredt av partikler i vannet, og dette bestemmer mengden av tilgjengelig fotosyntetisk stråling. Absorpsjon og spredning av lys forårsaket av vannpartikler bestemmer også spektralfordelingen av lys som spres oppover fra vannet, og som dermed kan måles av fjernmålingsinstrumenter, og brukes til å bestemme konsentrasjonen av ulike typer vannpartikler. I havet, innsjøer eller elver finnes det hovedsakelig tre ulike typer partikler, nemlig fytoplankton, oppløst organisk materiale og uorganiske partikler. Konsentrasjon og relativ mengde av disse tre typene partikler varierer mellom ulike vannmasser og med tid og sted i en gitt vannmasse, spesielt i situasjoner med avrenning fra jordsmonn.

I sin doktorgradsavhandling har Cirennima studert hvordan lys absorberes av fytoplankton, oppløst organisk materiale og uorganiske partikler i innsjøer og kystvann. Det tibetanske platå, med en gjennomsnittshøyde på over 4 000 meter, har jordens største ansamling av snø og is utenom polarområdene, og er kilden til mange store elver i Asia. Hittil har det vært få undersøkelser av optiske egenskaper til vannpartikler i innsjøer på dette platået. Et av arbeidene til Cirennima omhandler absorpsjon av lys i en av de største tibetanske innsjøene (Lake Namtso) i en høyde på 4 700 meter, basert på lysmålinger på ulike steder og dybder, laboratorieanalyser av innsamlede vannprøver og analytisk arbeid knyttet til å lage optiske modeller. Hun har også utført en lignende undersøkelse i nordnorsk kystvann, basert på lysmålinger og innsamlede vannprøver fra ulike årstider.

Personalia:

Cirennima kommer fra Tibet og er født i 1980. Hun tok mastergrad i optikk ved Universitetet i Bergen i 2008. Hennes doktorgradsarbeid ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen startet i 2012 under veiledning av professor Jakob J. Stamnes og professor Øyvind Frette. Dette arbeidet er støttet av Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge og av Norges forskningsråd.