Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Myasthenia gravis: alvorlig muskelsvakhet med god prognose

Jintana Bunpan Andersen disputerer fredag 22. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Epidemiology, comorbidity and clinical course of myasthenia gravis. A registry-based study».

Main content

Myasthenia gravis er en sjelden sykdom der kroppens eget immunsystem bryter ned kommunikasjonen mellom nervesystemet og muskulaturen. Alvorlighetsgraden avhenger av hvilke muskler som rammes. To av ti pasienter får bare hengende øyelokk og dobbeltsyn. Hos de resterende rammes også muskulaturen i armer og ben. Takket være effektiv behandling med blant annet immundempende medikamenter er prognosen ved myasthenia gravis nå god, med nær normal forventet levealder.

Å studere sjeldne tilstander som myasthenia gravis er utfordrende, og det finnes få studier som baserer seg på fullstendige data fra store populasjoner. I doktorgradsarbeidet har jeg benyttet data fra et nasjonalt register til å kartlegge hvem som rammes av sykdommen, og hvilke tilleggssykdommer disse pasientene har. Videre er det benyttet data fra et spesialisert myasthenia gravis-senter i USA for å studere forløpet av sykdommen samt identifisere faktorer som bidrar til en god prognose. Doktorarbeidet gir pålitelige og generaliserbare data om forekomsten av myasthenia gravis, og belyser ulike helsemessige konsekvenser av sykdommen. Arbeidet bidrar til en mer målrettet og helhetlig behandling av pasientgruppen.

 

Personalia:

Jintana Bunpan Andersen (1980) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2012). Hun har vært tilknyttet Klinisk institutt 1, UiB, siden 2009, først som forskerlinjestudent, deretter som stipendiat (2012-2015). Forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom Bergen Myasthenia Gravis Forskergruppe, UiB og The Muscle Study Group, Duke University, USA. Hovedveileder: Prof.dr.med. Nils Erik Gilhus (UiB). Medveiledere: Ph.d. Anders Engeland (UiB) og Ph.d. Jone Owe (Haukeland universitetssykehus).