Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Færre ustabile skuldrer med gammel kirurgisk metode

Jesper Blomquist disputerer 12.02.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Surgical treatment of shoulder instability in Norway - The Norwegian Shoulder Instability Register». Disputasen finner sted kl. 12.00 i auditoriet, SMU-bygget, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Main content

Skulderen tillater store leddutslag, noe som er en forutsetning for normal bruk av armene. Den store bevegeligheten gjør dessverre at skulderen lettere går ut av ledd enn for eksempel knær og hofter.  Første gang skulderen går ut av ledd revner leddbåndene som holder leddkulen på plass. Ofte gror ikke leddbåndene skikkelig og skulderen kan da bli varig ustabil, noe som reduserer mulighetene for å delta i idrett og yrkesliv. Stabiliteten i skulderen kan gjenopprettes med kirurgisk behandling og det gjennomføres årlig ca. 500 slike operasjoner i Norge. Den mest moderne og vanligste behandlingen består i at leddbåndene repareres med kikkhullskirurgi. Alternativt kan en eldre åpen operasjonsmetode benyttes, der en flytter et senefeste i skulderen for å forbedre stabiliteten.

Ved å lage et landsomfattende operasjonsregister har Jesper Blomquist fra 2008 fulgt pasienter som er blitt operert fordi skulderen har gått ut av ledd. Risikoen for at skulderen skulle gå ut av ledd på nytt etter operasjonen var mer enn dobbelt så stor etter kikkhullskirurgi som etter den åpne operasjonsmetoden: 17 % mot 7 % etter en gjennomsnittlig oppfølging på 2,7 år. Funksjonen i skulderen var lik etter de to operasjonsmetodene. Pasienter som hadde skade på leddflaten i skulderen og de som var yngre enn 20 år hadde økt risiko for tilbakefall. Behandling med anti-inflammatorisk medisin mot postoperative smerter påvirket ikke langtidsresultatet av kirurgi.

Resultatene tyder på at det er viktig å ta hensyn til eventuell skade på leddflaten og pasientens alder når behandlingsmetode skal velges. Kikkhullsoperasjon gir mange tilbakefall og sannsynligvis bør fler pasienter enn i dag behandles med den gamle åpne operasjonsmetoden. Denne metoden er imidlertid mer teknisk krevende og har høyere risiko for komplikasjoner, noe som gjør at metoden ikke egner seg for alle pasienter.

Personalia:

Jesper Blomquist (f. 1972) er fra Göteborg, Sverige, med medisinsk embetseksamen fra Göteborgs Universitet 1999. Fra 2000 har han gjennomført spesialistutdannelse i Bergen og ble 2007 spesialist i ortopedisk kirurgi. Han har deretter arbeidet som overlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, med bistilling som universitetslektor ved Universitetet i Bergen. Han har fordypet seg i pasientbehandling, forskning og undervisning ved skulderlidelser.