Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hørselsreflekser: Ofte glemt men nødvendige for overlevelse

Sudeep Mukerji disputerer fredag 29. april 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «A transneuronal analysis of the olivocochlear and the middle ear muscle reflex pathways».

Main content

En refleks er en automatisk reaksjon utløst i nervesystemet som respons på ytre eller indre stimuli. Reflekser tilpasser oss til endringer i kroppen og miljøet. Oppfattelse av lyd involverer et stort antall reflekser. Disse tillater oss å lokalisere lyden av en bil når vi krysser gaten eller hjelper oss å lytte til enkeltpersoner på en støyende fest. Hørerefleksene begynner med lydutløst aktivering av en kjede av celler i hjernen.

Sudeep Mukerji har i sitt forskningsarbeid fokusert på to refleksbaner i hjernestammen som beskytter mot ødeleggende sterke lyder og bedrer ordforståelse. Refleksene utløses av lyd, som påvirker spenningsgraden av musklene i mellomøret og dermed regulerer spredningen av lydbølger mot det indre øret. Ved hjelp av avanserte  kjemiske sporstoffer har han funnet og presist identifisert forskjellige typer celler i hjernestammen hos rotter, som forklarer mellomøremusklenes mange roller i reguleringen av lydinntrykk. Funnene bidrar til å lage kart over hjernestammen. Døve pasienter med dårlig fungerende hørselsnerve eller skadet hjernestamme er kandidater for elektroniske implantanter i hjernestammen. Kunnskap om refleksbaner kan lede til mer presis plassering av slike implantater.

Personalia:

Sudeep Mukerji er opprinnelig fra India og er nå bosatt i Norge. Han fullførte medisinstudiet ved Royal College of Surgeons, Irland (2006). Fra 2007 til 2010 hadde han forskningsopphold ved Harvard Medical School, USA. Sudeep Mukerji har fra 2011 kombinert legestilling ved øre-nese-hals avdeling i Stavanger og Tromsø med sitt ph.d.-arbeid ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Nils Erik Gilhus og medveiledere fra USA har vært Dr. Daniel Lee og Dr. M Christian Brown.