Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Mental helse hos sykepleiere med skiftarbeid

Eirunn Thun disputerer tirsdag 10.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Shift work: negative consequences and protective factors».

Main content

Innenfor helsevesenet er skiftarbeid helt nødvendig. For den enkelte arbeidstaker kan imidlertid slikt arbeid ha negativ påvirkning på helsen. Skiftarbeidere har ofte problemer med døgnrytme og søvn, og det er også rapportert en økt risiko for andre helseproblemer. Formålet med denne avhandlingen har vært å undersøke konsekvensene av skiftarbeid for mental helse, og individuelle karakteristikker som kan virke beskyttende. Avhandlingen baserer seg på data fra Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (SUSSH).

Avhandlingen finner at sykepleiere som hadde nattarbeid i turnusen sin de årene studien varte ikke hadde høyere nivå av angst, depresjon, insomni eller søvnighet, eller en økning av slike symptomer over tid, sammenlignet med dem som ikke hadde nattarbeid. Det samme gjaldt de som startet med nattarbeid i løpet av perioden. De som sluttet med nattarbeid i løpet av denne tiden, hadde derimot en nedgang i alle disse symptomene.

Videre finner avhandlingen at sykepleiere som hadde roterende skiftarbeid rapporterte høyere nivå av insomni og søvnighet, men ikke en økning i disse symptomene over tid, sammenlignet med sykepleiere som jobbet faste skift. De som startet med roterende skiftarbeid i løpet av perioden hadde heller ikke en økning i symptomer over tid, mens de som sluttet med slikt arbeid opplevde en nedgang i både insomni og søvnighet.

Personlighetsfaktoren robusthet, samt evnen til lett å overkomme tretthet, var forbundet med lavere nivå av angst og depresjonssymptomer. Det var ingen klare sammenhenger mellom gener som er involvert i døgnrytme, og symptomer på insomni, søvnighet og skiftarbeidslidelse.

Avhandlingen konkluderer med at sykepleiere som har nattarbeid eller roterende skiftarbeid over flere år ikke ser ut til å ha dårligere mental helse enn andre sykepleiere, med unntak av økt søvnighet og insomni for roterende skiftarbeidere. En mulig forklaring er at de som opplever negative konsekvenser velger seg vekk fra slike turnusordninger.

Personalia:

Eirunn Thun (født 1982) vokste opp i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen (2009). I 2011 ble hun ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Ståle Pallesen, og biveiledere har vært Bjørn Bjorvatn og Helge Molde. Eirunn Thun arbeider for tiden som universitetslektor ved Institutt for samfunnspsykologi og forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.