Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Epilepsi og epileptiform EEG hos barn med ADHD

Dobrinko Socanski disputerer 15.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Attention deficit/hyperactivity disorder and occurrence of epilepsy, interictal epileptiform discharges and two years follow-up in children”.

Main content

Tidligere studier viser at barn med epilepsi har større risiko for utvikling av symptomer som kjennetegner Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) (oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, impulsivitet). Fremdeles vet man lite om omfanget av epilepsi og epileptiforme EEG abnormiteter (EA) ved ADHD. Det er usikkert hvorvidt det er trygt å bruke metylfenidat (MF) hos barn med ADHD og epilepsi og/eller EA.

I Socanskis avhandling ble forekomsten av epilepsi og EA hos barn med ADHD i sør Rogaland undersøkt over en 6-årsperiode, fra 2000 tom 2005. Det ble gjennomført en 2 års oppfølging med fokus på bruk av MF, atiepileptika og om MF gir en økt risiko for epilepsi.

Av de 607 barna med ADHD hadde 2,3% epilepsi, hvilket er en betydelig høyere forekomst enn i den generelle pediatriske populasjonen (0,5%). Alle epilepsi-diagnosene ble stilt før ADHD-diagnosene. EEG ble utført hos 517 barn ved ADHD diagnostisering og EA ble funnet hos 39 (7,5%) av disse. Når man kontrollerte for tidligere epilepsi var forekomsten av EA 5,4%. Barn med EA hadde oftere ADHD-uoppmerksom type. I 2 års oppfølging ble det registrert epileptiske anfall bare hos barn med farmakoresistent epilepsi, men uten endring i anfallsfrekvens. Barn med og uten EA brukte MF i like høy grad. Noen barn med EA brukte midlertidig antiepileptika på grunn av diagnostisk usikkerhet. I studien fant Socanski at forekomst av EA uten komorbid epilepsi i utgangspunktet ikke er forbundet med økt risiko for epilepsi, dette til tross for bruk av MF.

Dobrinko Socanski (f. 1963) er utdannet lege ved det medisinske fakultet i Beograd, Serbia (1991) hvor han har tatt mastergrad i nevrologi (1999) og jobbet som lege og spesialist i barnenevrologi. Siden 2001 har han bodd og jobbet som lege i Stavanger. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og ansatt som overlege ved Nevropsykiatrisk enhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus.