Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hjerneavbildning hos pasienter med multippel sklerose

Sveinung Fjær disputerer mandag 20. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Magnetization Transfer Ratio in Experimental Models of Multiple Sclerosis»

Main content

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom som angriper hjerne og ryggmarg, og er en vanlig årsak til tap av funksjonsevne hos unge voksne. Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av MS, hvor rundt 11 000 mennesker lever med sykdommen. Myelin er en isolerende substans som omgir nervetrådene, og setter nervebanene i stand til å lede impulser med høy hastighet. MS-pasienter vil oppleve tap av myelin, som fører til funksjonssvikt. Medisiner som brukes i behandling av MS har som mål å motvirke tap av myelin. Vanlig magnetisk resonanstomografi (MR) kan ikke måle myelinet direkte. For å vurdere virkningen av MS-medisiner på myelin trenger vi metoder for avbildning som kan måle endring av myelin i hjernen over tid.

I sitt doktorgradsarbeid har Fjær utforsket Magnetization Transfer Ratio (MTR), som er en metode for å avbilde myelin i hjernen. Ved å sende inn et radiosignal med en bestemt frekvens, endres styrken på bildesignalet fra vannmolekyler i nærheten av myelin. MTR utnytter denne effekten til å lage et bilde av som viser innholdet av myelin i hjernen. For å utforske metoden, ble to dyremodeller som representerer forskjellige aspekter ved MS-sykdommen brukt. Hjernene ble avbildet på forskjellige tidspunkt av sykdomsforløpet. Endring av myelin ble beregnet fra MR-bildene, og ble sammenlignet med myelin målt fra mikroskopibilder av hjernene.

I det første eksperimentet ble forventet endring av myelin påvist av MR-avbildningen, og samsvarte med resultatene fra mikroskopibildene. I det andre eksperimentet viste avbildningen endringer i hjernen som verken samsvarte med mikroskopibildene eller forventet sykdomsforløp.

Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet viser at avbildningsmetoden MTR kan påvise myelinendringer i hjernen, men at metoden kan ha svakheter som må utforskes videre.

Personalia:

Sveinung Fjær (f. 1985) vokste opp i Brunkeberg i Vest-Telemark. Han gjennomførte sin mastergrad i beregningsvitenskap ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Bergen i 2009. Fjær har jobbet som forsker og stipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose på Haukeland Universitetssykehus siden 2009. Hovedveileder har vært Kjell-Morten Myhr, med Lars Bø, Tina Pavlin, Arvid Lundervold og Stig Wergeland som medveiledere. Ph.d.-graden er finansiert av Det regionale samarbeidsorganet ved Helse Vest.