Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Det globale selvet

Rolf Scott disputerer fredag 17. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Global Self; Constituting the Self as a Point in a Grid-Based Global World".

Main content

Avhandlingen viser hvordan vestlig individualisme er formet geometrisk ved at individet har blitt posisjonert som et punkt i det globale gridsystemet av lengdegrad og breddegrad.

Teksten beskriver hvordan geometri former bevisstheten til individet, og hvordan gridsystemet former reisen til en gruppe venner som seiler i middelhavet. Deretter vises en historisk analyse av vestlig individualisme og kosmologi fra St Augustin sin tid (354-430 AD) når Gud ble definert geometrisk som det kosmologiske punkt og uendelige sfære.  Individets sjel skapt i guds bilde ble definert som en punkt-sfære hvis mål var å transformere seg mot Gud og som kunne gjøres mer effektivt ved bruk av teknologi. Dette førte til middelalderens geosentriske forståelse av kosmos, til innovative teknologier, og innføringen av den kristne stat (senere nasjonalstat). Videre førte det til at det globale gridsystemet av lengdegrad og breddegrad ble gjeninnført til Firenze i 1400 og som redefinerte individet som et absolutt punkt og sentrum i en målbar global verden.

Portugiserne fulgte opp og forandret middelalderens epistemologi når de i sin utforsking av havene punktposisjonerte eksistensen og verden inn i det globale gridsystemet av lengdegrad og breddegrad. Verden ble definert som en fysisk enhet og individet som en isolert selvstendig enhet.  Individet kunne derved løsrives fra det religiøse. Avhandlingen slutter med å vise hvordan Kaptein Cook brakte en ny gridbasert virkelighet til Stillehavet. Vestlig kosmologi sammenlignes med polynesisk navigasjon og kosmologi. Revitalisering av polynesisk seiling og navigasjon i moderne tid brukes nå av Polynesiere til å redefinere det gridbaserte havområdet de mistet til vesten, om til en mer kollektiv og holistisk måte å se verden på.

Personalia

Rolf Scott forsker for tiden på teknologi og casino-byer ved EU prosjektet Egalitarianism. Han har laget antropologiske dokumentarfilmer fra store deler av verden som Indonesia, Salomon øyene, Hawaii, USA og Norge. Hans hovedfagsavhandling (2002) handler om vestlige folk som drar på jordomseiling over mange år. Scott har også arbeidet med revitalisering av Polynesisk Navigasjon på Hawaii, så vel som rus og avhengighetsproblematikk i Bergen.