Home
Egil Kjerstad's picture

Egil Kjerstad

Professor, II
 • E-mailEgil.Kjerstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 15+47 975 27 197
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgate 14
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Academic article
 • Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil. 2018. Co-ordination of health care: the case of hospital emergency admissions. European Journal of Health Economics. 1-17.
 • Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil. 2016. The Ambiguous Effect of GP Competition: The Case of Hospital Admissions . Health Economics. 22 pages.
 • Kjerstad, Egil; Tuntland, Hanne. 2016. Reablement in community-dwelling older adults: a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial. Health Economics Review. 10 pages.
 • Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Monstad, Karin. 2016. Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende. Samfunnsøkonomen. 33-45.
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil. 2015. Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited. Social Science and Medicine. 290-300.
 • Tuntland, Hanne; Espehaug, Birgitte; Førland, Oddvar; Hole, Astri Drange; Kjerstad, Egil; Kjeken, Ingvild. 2014. Reablement in community-dwelling adults: study protocol for a randomised controlled trial. BMC Geriatrics. 9 pages.
 • Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil. 2013. Interdependency between social care and hospital care: the case of hospital length of stay. European Journal of Public Health. 927-933.
 • Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil. 2013. Between two beds: inappropriately delayed discharges from hospitals. International Journal of Health Care Finance and Economics. 201-217.
 • Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Lurås, Hilde; Straume, Odd Rune. 2010. Does monetary punishment crowd out pro-social motivation? A natural experiment on hospital length of stay. Journal of Economic Behavior and Organization. 261-267.
Report
 • Aakvik, Arild; Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge. 2018. Health, life expectancy and pension reform. .
 • Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal. 2017. Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess. .
 • Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal. 2017. RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag. .
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil. 2014. Prioritization and the Elusive Effect on Welfare - A Norwegian Health Care Reform Revisited. .
 • Lurås, Hilde; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode. 2007. Long term care and hospital length of stay for elderly patients. .
 • Andersen, Christian; Brekke, Kurt R.; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell. 2006. Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Rapport 25/06. .
 • Kjerstad, Egil; Olsen, Trond E. 2002. Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner. 41. 41. .
 • Gautun, Heidi; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode. 2001. Mellom to senger? Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. 57. 57. .
 • Gjesdal, Frøystein; Mathiesen, Lars; Hagen, Kåre Petter; Berrefjord, Ole; Kjerstad, Egil. 1997. Næringspolitiske virkninger av økt statlig rolle i næringslivet (Implications for Industrial Policy of Increased Public Ownership in Business). 47. 47. .
 • Mathiesen, Lars; Berrefjord, Ole; Hagen, Kåre Petter; Gjesdal, Frøystein; Kjerstad, Egil. 1997. Næringspolitiske virkninger av økt statlig rolle i næringslivet (Implications for Industrial Policy of Increased Public Ownership in Business). 47. 47. .
Lecture
 • Park, A-La; Kjerstad, Egil; Crawford, Mike J.; Gold, Christian. 2016. Cost-effectiveness analysis of a randomised controlled trial of improvisational music therapy’s effectiveness for young children with autism (TIME-A) in the UK: Preliminary findings (work-in-progress).
 • Monstad, Karin; Kjerstad, Egil. 2014. Reinnleggelsesrater og variasjoner mellom pasienters hjemstedskommuner.
Academic lecture
 • Tuntland, Hanne; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Aaslund, Mona Kristin; Espehaug, Birgitte; Folkestad, Bjarte; Aas, Eline; Kjerstad, Egil; Jacobsen, Frode F. 2017. Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier.
 • Kjerstad, Egil. 2016. Hverdagsrehabilitering i Voss kommune: Resultatene fra den økonomiske evalueringen.
 • Kjerstad, Egil. 2016. Hverdagsrehabilitering i Voss kommune - resultatene fra en økonomisk evaluering.
Poster
 • Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar ; Fæø, Stein Erik; Samdal, Rune; Vislapuu, Maarja; Gedde, Marie; Hillestad, Eirin; Jacobsen, Frode F.; Kjerstad, Egil; Naik, Mala; Bruvik, Frøydis Kristine; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Berge, Line Iden. 2019. LIVE@Home.Path.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence