Home
Kariane Therese Gärtner Westrheim's picture

Kariane Therese Gärtner Westrheim

Professor
 • E-mailKariane.Westrheim@uib.no
 • Phone+47 55 58 87 97+47 976 42 088
 • Visitor Address
  Christiesgate 13
  5020 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Critical pedagogy - Freirian perspectives
 • Multicultural edaucation
 • Political movements (Kurds)
 • Education in areas of war and political unrest
 • Education in prison

Dissemination themes focus on Kurdish movements in Turkey and North Syria, with emphasis on political, democratic and educational issues. Active in sharing research results and fields of competence with the media.

Bachelor- and Master Programme in Education

EVU-course (PED665) Correctional Service as Learning Site

Books
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Miley, Thomas Jeffrey; Venturini, Federico. 2018. My Encounter with the Kurdish Movement. 400 pages. ISBN: 978-1-55164-668-8.
 • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 pages. ISBN: 978-82-450-1285-9.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Dagları Seçmek: Alternatif Bir Kimlik Projesi Olarak PKK. 254 pages. ISBN: 978-605-60675-3-2.
 • Muller, Mark; Bringham, Claire; Westrheim, Kariane; Yildiz, Kerim. 2005. EU Turkey and the Kurds. 204 pages. ISBN: 1900175878.
Journal articles
 • Abamosa, Juhar Yasin; Hilt, Line; Westrheim, Kariane. 2019. Social inclusion of refugees into higher education in Norway: A critical analysis of Norwegian higher education and integration policies. Policy Futures in Education. doi: 10.1177/1478210319878327
 • Westrheim, Kariane. 2018. Natos egen krigsforbryter. Klassekampen. 22-23.
 • Westrheim, Kariane. 2018. All makt til forbryteren. Klassekampen. 20-21.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2018. Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2018-11-16.
 • Roth, Beate Buanes; Westrheim, Kariane; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2017. Academic self-efficacy, educational motives and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. Journal of Correctional Education. 68: 19-40.
 • Westrheim, Kariane. 2016. Kuppmakeren Erdogan. Klassekampen. Published 2016-07-21.
 • Westrheim, Kariane. 2015. På full fart mot borgerkrig. Bergens Tidende. Published 2015-09-16.
 • Westrheim, Kariane. 2015. Karanliga Karsi deniz feneri (tyrkisk) A Lighthouse in the dark. PolitikART. Published 2015-06-18.
 • Westrheim, Kariane. 2015. Fredssamtaler ble snudd til krig. Bergens Tidende. Published 2015-08-21.
 • Westrheim, Kariane; Hagatun, Kari. 2015. Hva betyr "kompetanse for mangfold" i utdanningssystemet. Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 168-180.
 • Westrheim, Kariane. 2014. “DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK BİR GÜNÜ ALIR...’’ Eng. oversettelse “IT TAKES ONE DAY TO CHANGE THE WORLD…”. Yeni Özgür Politika. 3 pages. Published 2014-11-06.
 • Westrheim, Kariane. 2014. "Dünya Kobanê'deki Kürt direnişini desteklemelidir" Eng tittel "Support the Kurdish resistance in Kobane". Yeni Ôzgür Politika. 1 pages. Published 2014-10-31.
 • Westrheim, Kariane; Gunter, Michael. 2014. “Living Freedom”: The Evolution of the Kurdish Conflict in Turkey and the Efforts to Resolve it. Kurdish Studies. 2: 48-51.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2014. Iraqi prisoners in Norway: Educational background, participation, preferences and barriers to education. Journal of Prison Education and Reentry. 1: 6-19.
 • Westrheim, Kariane. 2013. I geriljaen har alle en bok i lommen. Bergens Tidende. 16-17. Published 2013-11-15.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Sunde, Eva; Langørgen, Ketil. 2012. Lærerutdannerens digitale kompetanse. Högre Utbildning. 2: 93-108.
 • Westrheim, Kariane. 2012. PKK’de kadınlar ve Kürt ulusal hareket. Yeni Ozgur Politika.
 • Westrheim, Kariane. 2011. De syriske kurderne er vår tids fredløse. Bergens Tidende. Published 2011-04-08.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Choosing the Mountains: The PKK as alternative knowledge and identity project. Politics, Culture and Socialization. 2.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Replikk til førsteamanuensis Rolf Fastings kommentar i Spesialpedagogikk nr. 10/2010, til boka Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket av Joron Pihl. Spesialpedagogikk. 10. 30-32.
 • Westrheim, Kariane. 2008. Prison as Site for Political Education: Educational Experiences from Prison Narrated by Members and Sympathisers of the PKK. The Journal for Critical Education Policy Studies. 6.
 • Westrheim, Kariane. 2007. PKK bekjempes ikke med våpen. Bergens Tidende. Published 2007-07-21.
 • Westrheim, Kariane; Lillejord, Sølvi. 2007. A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education. 5: 173-185.
 • Dysthe, Olga; Samara, Akylina; Westrheim, Kariane. 2006. Multivoiced supervision of master students: A case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education. 31: 299-318. doi: 10.1080/03075070600680562
 • Westrheim, Kariane. 2006. PKK bevegelsen. Tema Kurdistan. 23-28.
 • Westrheim, Kariane; Lynngård, Arne Liljedahl. 2006. Hinder for fredelig løsning? Forsvarets Forum. 7/8. 57.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Voldtekt av kurdiske kvinner: Landsbyvoktersystemet i Tyrkia. Tema Kurdistan. 16: 9-11. Published 2005-12-12.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Saklig ukyndighet? Skolepsykologi.
 • Westrheim, Kariane; Nordanger, Dag Øystein. 2005. Polarisering av identiteter. Bergens Tidende. Published 2005-12-05.
 • Westrheim, Kariane. 2004. Kritisk pedagogikk og multikulturalisme i lys av Freiretradisjonen. Nordisk Pedagogik. Vol. 24, nr 3. 212-226.
 • Westrheim, Kariane. 2004. Kurderne blir forsøkt kneblet. Bergens Tidende. Published 2004-03-01.
 • Westrheim, Kariane; Lynngård, Arne Liljedahl. 2004. Får Leyla Zana en rettferdig rettsak? Bergens Tidende. Published 2004-03-04.
Reports and theses
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård; Jones, Lise Øen. 2017. "Vi er ganske gode i hverdagen": Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon. Fylkesmannen i Hordaland. 1/2017. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 pages.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Gröning, Linda; Westrheim, Kariane; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, Bergen. 114 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2013. Ethnic minority prisoners in Nordic prisons: Educational background,preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq,Poland, Russia, Serbia and Somalia. Fylkesmannen i Hordaland. 196 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde; Ludvigsen, Kristine. 2012. Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. Fylkesmannen i Hordaland. 87 pages.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes; Hertzberg, Frøydis; Ludvigsen, Sten Runar; Matusov, Eugene; Wasson, Barbara; Lillejord, Sølvi; Hattie, John; Hoel, Torlaug Løkensgard; Samara, Akylina; Sutherland, Rosamund; Lunsford, Karen; Rogers, Paul M. 2011. A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen. 40 pages.
 • Westrheim, Kariane. 2009. Education in a Political Context. A study of knowledge processes and learning sites in the PKK. 180 pages.
 • Westrheim, Kariane; Lillejord, Julie. 2009. Mapping Discrimination: Trade Unions in Norway. Working Lives Research Institute, London Metropolitan University, London, UK. 15 pages.
 • Westrheim, Kariane; Dysthe, Olga. 2004. Medstudenten som ressurs. UPED-skrift. 3. Program for læringsforskning. 25 pages.
Book sections
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. Innledning, pages 14-26. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. kapittel 7, pages 144-163. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2019. Utenlandske innsatte: høy utdanningamotivasjon, men mange hinder. 11, pages 225-243. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane. 2018. My encounter with the Kurdish Movement. Part two, pages 176-182. In:
  • Westrheim, Kariane; Miley, Thomas Jeffrey; Venturini, Federico. 2018. My Encounter with the Kurdish Movement. 400 pages. ISBN: 978-1-55164-668-8.
 • Westrheim, Kariane; Gunter, Michael. 2018. The EU Turkey Civic Commission and the Peace in Kurdistan Campaign. Part two, pages 182-189. In:
  • Westrheim, Kariane; Miley, Thomas Jeffrey; Venturini, Federico. 2018. My Encounter with the Kurdish Movement. 400 pages. ISBN: 978-1-55164-668-8.
 • Hagatun, Kari; Westrheim, Kariane. 2014. "Vi klarer oss uansett - Det har vi gjort i fem hundre år": Perspektiver på utdanningssituasjonen til norske rombarn. kapittel 9, pages 243-276. In:
  • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 pages. ISBN: 978-82-450-1285-9.
 • Westrheim, Kariane. 2014. Kurdish women of the diaspora and political participation. 6, pages 127-149. In:
  • Akman, Haci. 2014. Negotiating identity in Scandinavia : women, migration and the diaspora. Berghahn Books. 196 pages. ISBN: 978-1-78238-306-2.
 • Westrheim, Kariane. 2013. Den flerkulturelle skolen. 14, pages 383-414. In:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 pages. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Westrheim, Kariane. 2013. Taking to the Streets! Kurdish Collective Action in Turkey. 6, pages 137-161. In:
  • Gunes, Cengiz; Zeydanlioglu, Welat. 2013. The Kurdish Question in Turkey. New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation. Routledge. 308 pages. ISBN: 9780415830157.
 • Westrheim, Kariane. 2012. Demokrati i det flerkulturelle klasserommet. 9, pages 212-233. In:
  • Berge, Kjell Lars; Stray, Janicke Heldal. 2012. Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. 256 pages. ISBN: 978-82-450-1272-9.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Likheter og forskjeller i de nordiske landene. Kapittel 8, pages 173-186. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Metode. Kapittel 2, pages 27-41. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Innledning. Kapittel 1, pages 19-25. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Oppsummering og drøfting. Kapittel 9, pages 187-209. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde. 2012. Irakiske innsatte i Norge. Kapittel 6, pages 113-141. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane. 2011. Mangfold og demokrati i den flerkulturelle skolen. 5. In:
  • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 275 pages. ISBN: 978-82-7634-887-3.
 • Westrheim, Kariane. 2011. Elevmangfold i skolen: Det flerkulturelle perspektivet. 5. In:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen, 1.-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 261 pages. ISBN: 978-82-7634-886-6.
 • Dysthe, Olga; Samara, Akylina; Westrheim, Kariane. 2006. En treleddet veiledningsmodell i masterstudiet. Del I, kap.1, pages 37-55. In:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 pages. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Lillejord, Sølvi; Westrheim, Kariane. 2006. På nett? Veiledning i IKT-basert master. 2:4, pages 183-206. In:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 pages. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Cultural identity and oppression experienced through the Kurdish liberation struggle. bokartikkel, pages 105-131. In:
  • Akman, Haci; Stoknes, Ove. 2005. The Cultural Heritage of the Kurds. 175 pages. ISBN: 82-7453-061-6.

More information in national current research information system (CRIStin)

 • Critical pedagogy - Freirian perspectives
 • Multicultural edaucation
 • Political movements (Kurds)
 • Education in areas of war and political unrest
 • Education in prison