Home
Kjersti Aksnes-Hopland's picture

Kjersti Aksnes-Hopland

Academic Librarian, Library contact for Professional studies in psychology and Bachelor in General Psychology
UB, Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte