Home
Lars Petter Storm Torjussen's picture

Lars Petter Storm Torjussen

Associate Professor
 • E-mailLars.Torjussen@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 11
 • Visitor Address
  Christies gate 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

PPU: PEDA101, PEDA102

Integrert lektorutdanning: PEDA120, PEDA114

Academic article
 • Show author(s) 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 pages.
 • Show author(s) 2019. The Rhetorical Education of Isocrates and the Exemplary in Teaching: Overcoming the “Learnification of Education”. Nordic Journal of Educational History. 3-21.
 • Show author(s) 2011. Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 429-443.
 • Show author(s) 2009. Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.
 • Show author(s) 2008. Oversettelse av "Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos". Norsk Filosofisk tidsskrift. 328-340.
Lecture
 • Show author(s) 2018. Kritikk av Skjervheim som pedagogisk tenker.
 • Show author(s) 2018. Hva er en lektor? .
 • Show author(s) 2018. Examen philosophicum – mellom ideen om universitas og skolegjøringen av universitetet.
 • Show author(s) 2013. Evidensbasert undervisning, positivisme og det instrumentalistiske mistaket - et skjervheimsk perspektiv.
 • Show author(s) 2012. Garborg og Nietzsche - Danning og nynorsk skriftkultur.
 • Show author(s) 2012. Filosofi som danning.
 • Show author(s) 2012. Didaktikk og danning.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. The University as the Union of Wisdom and Eloquence.
 • Show author(s) 2019. Amor Mundi (love of the world) in the Antropocene - Arendt and the question of sustainable education.
 • Show author(s) 2018. Konflikten mellom filosofi (vita contemplativa) og retorikk (vita activa): historisk bakgrunn og institusjonalisering i den høyere utdanning.
 • Show author(s) 2018. Hvordan skal man forstå forholdet mellom pedagogikk og universitetsdidaktikk?
 • Show author(s) 2018. Eksemplarisk undervisning i Isokrates' retoriske utdanning.
 • Show author(s) 2013. Veien til Humboldt.
 • Show author(s) 2009. Eco-phenomenology and the interiorization of man - using Merleau-Ponty and Nietzsche to release the "psyche" from the human skull.
 • Show author(s) 2008. Is Nietzsche a phenomenologist? Towards a nietzschean phenomenology of the body.
Other presentation
 • Show author(s) 2020. Technology as Demonology.
Book review
 • Show author(s) 2021. Velskrevet essaysamling med noen gullkorn, men kjapt lest og kjapt glemt - bokanmeldelse av boken Politisering og pedagogisk motstand av Lars Løvlie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Show author(s) 2020. Bokanmeldelse: Nils Gilje: Hermeneutikk som metode – ein historisk introduksjon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 269-272.
 • Show author(s) 2013. Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2021. Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2019. Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S.
 • Show author(s) 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S.
Compendium
 • Show author(s) 2008. Finnes det objektive normer? Metaetikk og naturrett.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2005. Den dionysiske latter - Eller en studie av hvordan Nietzsche tar i bruk humor, latter og lek i sitt forsøk på å filosofere med hammeren.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2006. Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
Feature article
 • Show author(s) 2020. Skolen bør heller oppdra de unge enn å lære dem livsmestring. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2019. Fra hytta i Todtnauberg til Endchan. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2018. Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2018. En unødvendig debatt. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2015. Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).
 • Show author(s) 2015. Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).
 • Show author(s) 2011. Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2011. Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet - utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
 • Show author(s) 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2022. Amor Mundi (Love of the World) in the Anthropocene: Arendt and the Question of Sustainable Education.
 • Show author(s) 2021. Innledning.
 • Show author(s) 2021. Hvordan skal vi forstå forholdet mellom teori og praksis i pedagogikken? .
 • Show author(s) 2021. Hvor går pedagogikkens grenser? - om forholdet mellom pedagogikk og politikk.
 • Show author(s) 2021. Hva er bærekraftig utdanning? Grønne dyder og karakterdanning i den antropocene tidsalder .
 • Show author(s) 2021. Hva bør være pedagogikkens gjenstandsområde? - om oppdragelse, undervisning og danning som pedagogiske grunnbegreper .
 • Show author(s) 2019. Oppdragelse til vitenskap - Heidegger, theoria og nasjonalsosialismen. 30 pages.
 • Show author(s) 2019. Arendt og Heidegger: Konflikten mellom vita activa - vita contemplativa og foreningen av visdom og veltalenhet i den høyere utdanning. 24 pages.
 • Show author(s) 2013. Innledning. 15 pages.
 • Show author(s) 2011. Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. 20 pages.
Book Translation
 • Show author(s) 2013. Utidsmessige betraktninger.
 • Show author(s) 2011. Opplysningens dialektikk.
 • Show author(s) 2010. Verden i krig.
Chapter Translation
 • Show author(s) 2019. Svarte hefter - oversettelse i utdrag (Martin Heidegger).
 • Show author(s) 2019. Det tyske universitets selvhevdelse - Heideggers tale i anledning overtagelsen av rektoratet ved universitetet i Freiburg i 1933.
 • Show author(s) 2019. Bekjennelse til Hitler og den nasjonalsosialistiske stat (Martin Heidegger).
 • Show author(s) 2019. "Bare en gud kan redde oss nå" - Martin Heidegger i intervju med Der Spiegel.
 • Show author(s) 2013. Kultur som bro fra individ til individ eller hard skjebne? Cassirer i konfrontasjon med Heidegger.
 • Show author(s) 2013. Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos.
 • Show author(s) 2013. Cassirers mytefilosofi - en utvidelse av den kritiske filosofiens sfære.
Introduction
 • Show author(s) 2019. Innledning. 11-21.
Interview Journal
 • Show author(s) 2009. Livets logos. Intervju med Anna-Teresa Tymieniecka. Norsk Filosofisk tidsskrift. 58-64.
 • Show author(s) 2009. An interview with Anna-Teresa Tymieniecka. Phenomenological Inquiry.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups