Home
Lars Petter Storm Torjussen's picture

Lars Petter Storm Torjussen

Professor
 • E-maillars.torjussen@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 11
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

PPU: PEDA101, PEDA102

Integrert lektorutdanning: PEDA120, PEDA114

Academic article
 • Show author(s) (2022). Examen philosophicum – between the idea of universitas and the schoolification of the university. Norsk Filosofisk tidsskrift. 42-53.
 • Show author(s) (2022). Du kan, du skal – skolevegring, digitalisering og selvets tretthet i den elevsentrerte skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 439-447.
 • Show author(s) (2020). Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 pages.
 • Show author(s) (2019). The Rhetorical Education of Isocrates and the Exemplary in Teaching: Overcoming the “Learnification of Education”. Nordic Journal of Educational History. 3-21.
 • Show author(s) (2011). Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 429-443.
 • Show author(s) (2009). Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.
 • Show author(s) (2008). Oversettelse av "Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos". Norsk Filosofisk tidsskrift. 328-340.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Dannelse, oppdragelse, læring – hva er lektorens spesifikke oppgave?
 • Show author(s) (2022). Torjussen, Lars Petter Storm (2022). Arven etter Skjervheim: fagkritikk som samfunnskritikk. .
 • Show author(s) (2018). Kritikk av Skjervheim som pedagogisk tenker.
 • Show author(s) (2018). Hva er en lektor? .
 • Show author(s) (2018). Examen philosophicum – mellom ideen om universitas og skolegjøringen av universitetet.
 • Show author(s) (2013). Evidensbasert undervisning, positivisme og det instrumentalistiske mistaket - et skjervheimsk perspektiv.
 • Show author(s) (2012). Garborg og Nietzsche - Danning og nynorsk skriftkultur.
 • Show author(s) (2012). Filosofi som danning.
 • Show author(s) (2012). Didaktikk og danning.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Pedagogikk, humaniora, naturvitenskap.
 • Show author(s) (2023). Niels Treschow og den norske filosofien på 1800-tallet.
 • Show author(s) (2023). A «pedagogy of place» in the 21st century – possible and/or desirable?
 • Show author(s) (2022). General pedagogy and its relevance for teacher education.
 • Show author(s) (2021). The University as the Union of Wisdom and Eloquence.
 • Show author(s) (2019). Amor Mundi (love of the world) in the Antropocene - Arendt and the question of sustainable education.
 • Show author(s) (2018). Konflikten mellom filosofi (vita contemplativa) og retorikk (vita activa): historisk bakgrunn og institusjonalisering i den høyere utdanning.
 • Show author(s) (2018). Hvordan skal man forstå forholdet mellom pedagogikk og universitetsdidaktikk?
 • Show author(s) (2018). Eksemplarisk undervisning i Isokrates' retoriske utdanning.
 • Show author(s) (2013). Veien til Humboldt.
 • Show author(s) (2009). Eco-phenomenology and the interiorization of man - using Merleau-Ponty and Nietzsche to release the "psyche" from the human skull.
 • Show author(s) (2008). Is Nietzsche a phenomenologist? Towards a nietzschean phenomenology of the body.
Other presentation
 • Show author(s) (2020). Technology as Demonology.
Book review
 • Show author(s) (2021). Velskrevet essaysamling med noen gullkorn, men kjapt lest og kjapt glemt - bokanmeldelse av boken Politisering og pedagogisk motstand av Lars Løvlie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Show author(s) (2021). Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Show author(s) (2020). Bokanmeldelse: Nils Gilje: Hermeneutikk som metode – ein historisk introduksjon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 269-272.
 • Show author(s) (2013). Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Arven etter Skjervheim. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2021). Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2019). Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S.
 • Show author(s) (2013). Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S.
Compendium
 • Show author(s) (2008). Finnes det objektive normer? Metaetikk og naturrett.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2005). Den dionysiske latter - Eller en studie av hvordan Nietzsche tar i bruk humor, latter og lek i sitt forsøk på å filosofere med hammeren.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2006). Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
Feature article
 • Show author(s) (2022). Pedagogikkens grunnlagskrise, den elevsentrerte skolen og det studentsentrerte universitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Show author(s) (2022). Er vi alle universitetspedagoger nå? . Khrono.
 • Show author(s) (2022). Bærekraftig utdanning gjennom grønne dyder. Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning.
 • Show author(s) (2020). Skolen bør heller oppdra de unge enn å lære dem livsmestring. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2019). Fra hytta i Todtnauberg til Endchan. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2018). Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2018). En unødvendig debatt. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2015). Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).
 • Show author(s) (2015). Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).
 • Show author(s) (2011). Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2011). Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Foreningen av visdom og veltalenhet - utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
 • Show author(s) (2018). Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
Programme management
 • Show author(s) (2023). Arven etter Skjervheim: fagkritikk som samfunnskritikk.
Programme participation
 • Show author(s) (2022). Lektor Lomsdalen intervjuer: om grunnspørsmål i pedagogikken.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Mot en skjervheimsk pedagogikk? Om "Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi" (1965) og "Den meta-vitskaplege problematikken med omsyn til pedagogikken" (1969). 15 pages.
 • Show author(s) (2022). Ecopedagogy in the Anthropocene: A Defence of the Classical Paideia. 15 pages.
 • Show author(s) (2022). Den krunglete vegen: Arven etter Hans Skjervheim.
 • Show author(s) (2022). Amor Mundi (Love of the World) in the Anthropocene: Arendt and the Question of Sustainable Education. 14 pages.
 • Show author(s) (2021). Innledning.
 • Show author(s) (2021). Hvordan skal vi forstå forholdet mellom teori og praksis i pedagogikken? .
 • Show author(s) (2021). Hvor går pedagogikkens grenser? - om forholdet mellom pedagogikk og politikk.
 • Show author(s) (2021). Hva er bærekraftig utdanning? Grønne dyder og karakterdanning i den antropocene tidsalder . 26 pages.
 • Show author(s) (2021). Hva bør være pedagogikkens gjenstandsområde? - om oppdragelse, undervisning og danning som pedagogiske grunnbegreper . 30 pages.
 • Show author(s) (2019). Oppdragelse til vitenskap - Heidegger, theoria og nasjonalsosialismen. 30 pages.
 • Show author(s) (2019). Arendt og Heidegger: Konflikten mellom vita activa - vita contemplativa og foreningen av visdom og veltalenhet i den høyere utdanning. 24 pages.
 • Show author(s) (2013). Innledning. 15 pages.
 • Show author(s) (2011). Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. 20 pages.
Book Translation
 • Show author(s) (2013). Utidsmessige betraktninger.
 • Show author(s) (2011). Opplysningens dialektikk.
 • Show author(s) (2010). Verden i krig.
Chapter Translation
 • Show author(s) (2019). Svarte hefter - oversettelse i utdrag (Martin Heidegger).
 • Show author(s) (2019). Det tyske universitets selvhevdelse - Heideggers tale i anledning overtagelsen av rektoratet ved universitetet i Freiburg i 1933.
 • Show author(s) (2019). Bekjennelse til Hitler og den nasjonalsosialistiske stat (Martin Heidegger).
 • Show author(s) (2019). "Bare en gud kan redde oss nå" - Martin Heidegger i intervju med Der Spiegel.
 • Show author(s) (2013). Kultur som bro fra individ til individ eller hard skjebne? Cassirer i konfrontasjon med Heidegger.
 • Show author(s) (2013). Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos.
 • Show author(s) (2013). Cassirers mytefilosofi - en utvidelse av den kritiske filosofiens sfære.
Introduction
 • Show author(s) (2019). Innledning. 11-21.
Interview Journal
 • Show author(s) (2009). Livets logos. Intervju med Anna-Teresa Tymieniecka. Norsk Filosofisk tidsskrift. 58-64.
 • Show author(s) (2009). An interview with Anna-Teresa Tymieniecka. Phenomenological Inquiry.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups