Home
Lars Petter Storm Torjussen's picture

Lars Petter Storm Torjussen

Associate Professor
 • E-mailLars.Torjussen@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 11
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

PPU: PEDA101, PEDA102

Integrert lektorutdanning: PEDA120, PEDA114

Books
 • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. Innledning. Dreyer Forlag A/S. 13 pages. ISBN: 9788282654890.
 • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S. 742 pages. ISBN: 9788282654890.
 • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 pages. ISBN: 978-82-8265-071-7.
Journal articles
 • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. Fra hytta i Todtnauberg til Endchan. Morgenbladet. Published 2019-10-11.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. The Rhetorical Education of Isocrates and the Exemplary in Teaching: Overcoming the “Learnification of Education”. Nordic Journal of Educational History. 6: 3-21.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. En unødvendig debatt. Morgenbladet. Published 2018-08-08.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Hva vi er for når vi er imot foretaksmodellen. Morgenbladet. Published 2018-06-27.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Bastardkunnskap. Minerva (nettutgaven).
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2015. Gymnasifiseringen av høyere utdanning. Minerva (nettutgaven).
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Anmeldelse. Danningens filosofihistorie. Minervanett.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Eco-Phenomenology and the Interiorization of Man – Using Merleau-Ponty and Nietzsche to Release the “Psyche” from the Human Skull. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 108: 429-443. doi: 10.1007/978-94-007-0624-8_31
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Herredømme fra Homer til Hollywood. Morgenbladet.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Postmoderne individualisme II. Morgenbladet.
 • Servan, Johannes; Torjussen, Lars Petter Storm; Øyen, Simen Andersen. 2009. Livets logos. Intervju med Anna-Teresa Tymieniecka. Norsk Filosofisk tidsskrift. 44: 58-64.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2009. Is Nietzsche a phenomenologist? Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2009. An interview with Anna-Teresa Tymieniecka. Phenomenological Inquiry.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2008. Oversettelse av "Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos". Norsk Filosofisk tidsskrift. 4. 328-340.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2006. Metafor og kroppslighet hos Nietzsche. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
Reports and theses
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet - utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus. Universitetet i Bergen, Bergen. 358 pages.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus. Universitetet i Bergen.
 • Torjussen, Lars Petter Storm; Skjerve, Kjetil Mangset. 2008. Finnes det objektive normer? Metaetikk og naturrett. Universitetet i Bergen, Bergen. 22 pages.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2005. Den dionysiske latter - Eller en studie av hvordan Nietzsche tar i bruk humor, latter og lek i sitt forsøk på å filosofere med hammeren. Universitetet i Bergen, Bergen. 110 pages.
Book sections
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. Oppdragelse til vitenskap - Heidegger, theoria og nasjonalsosialismen. Kapittel 12. In:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S. 742 pages. ISBN: 9788282654890.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. Arendt og Heidegger: Konflikten mellom vita activa - vita contemplativa og foreningen av visdom og veltalenhet i den høyere utdanning. Kapittel 26. In:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2019. Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S. 742 pages. ISBN: 9788282654890.
 • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Innledning. Innledning, pages 9-23. In:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 pages. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Torjussen, Lars Petter Storm. 2011. Danning, dialektikk, dialog - Skjervheims og Hellesnes´ pedagogiske danningsfilosofi. Kapittel 4, pages 143-162. In:
  • Steinsholt, Kjetil; Dobson, Stephen. 2011. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. 405 pages. ISBN: 978-82-519-2554-9.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups