Home
Magne Thormodsæter's picture

Magne Thormodsæter

Associate Professor
Academic lecture
 • Show author(s) (2015). Teaching Improvisation for Real – philosophical and didactical issues related to the process of teaching students how to be high-skilled jazz improvisers.
Musical performance
 • Show author(s) (2019). Turne med SOHT.
 • Show author(s) (2019). Turne SOHT i Norge, spesielt i nord.
 • Show author(s) (2019). The Inventio Ensemble Prosjektidéen Pilotprosjektet vil ha et særlig fokus på ulike tilnærmingsmåter til nyskrevet musikk med stort rom for improvisasjon, og da særlig på forholdet mellom hvordan jazzmusikere og musikere med klassisk bakgrunn jobber – og interaksjonen mellom disse i et stort ensemble.
 • Show author(s) (2019). SOHT Turne.
 • Show author(s) (2019). Konsert på Haugesund internasjonale Jazzfestival.
 • Show author(s) (2017). Norwegian Song IV.
 • Show author(s) (2016). Moving.
 • Show author(s) (2016). Kuria Suite.
 • Show author(s) (2015). Turne med SOHT.
 • Show author(s) (2015). Shannon Powell and his Norwegian Quintet feat. Tricia Boutté.
 • Show author(s) (2015). Konsert.
 • Show author(s) (2014). Nattjazz med SOHT (Svein Olav Herstad trio).
 • Show author(s) (2014). Konsert med Ole Jacob Hystad Kvartett.
 • Show author(s) (2007). Jazzkafe.
Music - composition
 • Show author(s) (2015). Plate innspilling.

More information in national current research information system (CRIStin)