Home
Tomas Stølen's picture

Tomas Stølen

Postdoctoral fellow
 • E-mailTomas.Stolen@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 78
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Philosophy of education and social philosophy (Bildung, individuation, socialisation)
 • Political philosophy and ethics (discourse, recognition, evil)
 • Critical theory (Adorno, Habermas, Honneth)
 • German idealism (Kant, Hegel, Schelling)
 • Stølen, Tomas. 2019. Notater om Hegel, Adorno og postkolonialismen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 37: 5-15.
 • Stølen, Tomas. 2019. Stephen Greenblatt: Tyrant. Shakespeare on Politics (2018). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 37: 175-178.
 • Stølen, Tomas. 2018. Theodor W. Adorno: Oppdragelse til myndighet (oversettelse). Filosofisk supplement. 14: 54-61.
 • Stølen, Tomas. 2018. Kritisk teori og danning. Filosofisk supplement. 14: 50-52.
 • Stølen, Tomas. 2017. Philip Walsh: Arendt Contra Sociology (2015). Acta Sociologica. 60: 90-92.
 • Stølen, Tomas. 2017. Menneskets danning. Kapittel 11, pages 229-244. In:
  • Nilsen, Vivian D.; Stølen, Gerd. 2017. Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv. Universitetsforlaget. 330 pages. ISBN: 978-82-15-02819-4.
 • Stølen, Tomas. 2017. Georg W. F. Hegel: Om skolens forhold til menneskets etiske danning (innledning og oversettelse). Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Stølen, Tomas. 2017. Fabian Freyenhagen: Adorno's Practical Philosophy. Living Less Wrongly (2013). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 35: 399-402.
 • Stølen, Tomas. 2016. Axel Honneth: Die Idee des Sozialismus (2015). Marx & Philosophy Review of Books.
 • Stølen, Tomas. 2016. Moses Mendelssohn: Om spørsmålet: Hva betyr det å opplyse? (innledning og oversettelse). Filosofisk supplement. 12: 68-71.
 • Stølen, Tomas. 2016. Wilhelm von Humboldt: Teori om menneskets danning. Et bruddstykke (innledning og oversettelse). Norsk Filosofisk tidsskrift. 50: 179-183.
 • Stølen, Tomas. 2016. Arne Johan Vetlesen: The Denial of Nature (2015). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 34: 303-307.
 • Stølen, Tomas. 2015. Arne Johan Vetlesen: Studier i ondskap (2014). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 33: 277-284.
 • Stølen, Tomas. 2015. Jürgen Habermas: Im Sog der Technokratie (2013). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 33: 309-311.
 • Stølen, Tomas. 2015. Danning til fellesskap – Hegel og demokratiets fordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 387-395.
 • Stølen, Tomas. 2014. A False Life: The Problem of Evil in Schelling and Adorno. UMI Dissertations Publishing, Ann Arbor. 176 pages.
 • Stølen, Tomas. 2012. Muligheter for kritisk teori etter Habermas. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 30: 60-78.
 • Stølen, Tomas. 2012. Friheten til å være ond: Schelling om fornuftens pervertering. Norsk Filosofisk tidsskrift. 47: 118-129.
 • Stølen, Tomas. 2011. Axel Honneth: Das Ich im Wir (2010). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 29: 318-323.
 • Stølen, Tomas. 2011. Habermas og diskursens anerkjennelse. Norsk Filosofisk tidsskrift. 46: 84-97.
 • Stølen, Tomas. 2010. Robert B. Pippin: Hegel’s Practical Philosophy (2008). Norsk Filosofisk tidsskrift. 45: 212-214.

More information in national current research information system (CRIStin)

 • "Into the Public Sphere: Critical Theory and the Idea of Bildung" (Postdoc project 2017-2021)

Research groups