Home
 • E-mailt.bukve@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Selected publications
 • Bukve, Trude. 2020. Å lese faget med engelske briller. www.forskning.no.
 • Bukve, Trude. 2020. Students’ perspectives on English medium instruction within higher education. Exploring gender differences in Norway and Finland. Apples - Journal of Applied Language Studies. 14: 7-24. doi: 10.17011/apples/urn.202002272211
 • Bukve, Trude. 2019. Language use in higher education - the student perspective. Universitetet i Bergen. 224 pages.
 • Bukve, Trude. 2018. Students’ Perspectives on English Medium Instruction: A Survey-based Study at a Norwegian University. Nordic Journal of English Studies (NJES). 17: 215-242. doi: 10.35360/njes.439
 • Bukve, Trude. 2016. Students' Attitudes Towards Mediums of Instruction at three Nordic Universities.
 • Bukve, Trude. 2016. Språk og meistringstru i internasjonalisering av høgare utdanning. Språkprat.
Textbook
 • Show author(s) (2023). Språkspor - Språk, stad og didaktikk. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2023). Pronomenet "hen" praktisk og politisk. Målbryting. 1-26.
 • Show author(s) (2023). Lesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk. Maal og Minne. 305-345.
 • Show author(s) (2022). Språkspor i byen. Formidling av språk og stad som immateriell kulturarv. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 33-49.
 • Show author(s) (2021). Studentvurderingar av forholdet mellom engelsk og lokale språk på fem nordiske universitet. Målbryting. 43-63.
 • Show author(s) (2020). Students’ perspectives on English medium instruction within higher education. Exploring gender differences in Norway and Finland. Apples - Journal of Applied Language Studies. 7-24.
 • Show author(s) (2018). Students’ Perspectives on English Medium Instruction: A Survey-based Study at a Norwegian University. Nordic Journal of English Studies (NJES). 215-242.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Paneldebatt Språkutfordringer i skikkethetsvurdering.
 • Show author(s) (2023). Boklansering av Språkspor.
 • Show author(s) (2022). Språkspor i byen.
 • Show author(s) (2022). Språkspor.
 • Show author(s) (2022). Nynorsk og språk i utdanninga: korleis er stoda på HVL?
 • Show author(s) (2022). Norsk som andrespråk i høgare utdanning.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2014). Engelsk i utdanninga – eit hinder for effektiv kommunikasjon?
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). Kva spørsmål må me stille for å oppdage språket på staden?
 • Show author(s) (2022). Språkspor i by og land.
 • Show author(s) (2022). Ser du språket i byen?
 • Show author(s) (2022). DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis.
 • Show author(s) (2017). Kan kjønn og sjølvtillit predikere haldningar til språkbruk i høgare utdanning?
 • Show author(s) (2016). Using survey data to measure attitudes – experiences from my own project.
Masters thesis
 • Show author(s) (2020). Undervisning av minoritetsspråkleg ungdom i kombinasjonsklassar i Sogn og Fjordane.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Kjønn og språkleg sjølvtillit i høgare utdanning. Språkprat. Et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Show author(s) (2020). Å lese faget med engelske briller. www.forskning.no.
 • Show author(s) (2016). Språk og meistringstru i internasjonalisering av høgare utdanning. Språkprat.
 • Show author(s) (2012). Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Språknytt.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Bottom-up frå eit studentperspektiv. Khrono.no.
 • Show author(s) (2015). For lita tid til universitets-demokrati? På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Language use in higher education - the student perspective.
Interview
 • Show author(s) (2022). Etterlyser bedre system rundt norskopplæring for studenter.
Programme participation
 • Show author(s) (2022). Språksnakk: Pave i magen, mer einert og Klaus Onsdag?
 • Show author(s) (2022). Språksnakk.
 • Show author(s) (2021). Hva sier partiprogrammene om språk? / Lytterspørsmål: "Digitalt" eller "virtuelt"?
Poster
 • Show author(s) (2021). The City as a Linguistic Landscape.
 • Show author(s) (2021). Digitale fotspor inn i språket. Språk og stadnamn i lokalmiljøet som utgangspunkt for læring om språkleg variasjon og mangfald.
 • Show author(s) (2016). Students' Attitudes Towards Mediums of Instruction at three Nordic Universities.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2012). Students' attitudes towards the use of English in the context of Norwegian higher education. Terminfo.
Chapter
 • Show author(s) (2023). Talespråkleg variasjon og språkhaldningar. 131-152. In:
  • Show author(s) (2023). Språkspor - Språk, stad og didaktikk. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2023). Språkspor, staden og språklæraren. 11-23. In:
  • Show author(s) (2023). Språkspor - Språk, stad og didaktikk. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)