Home
Evolutionary ecology

Staff at Evolutionary ecology

Mikko Heino's picture

Mikko Heino

Professor

BIO

  • +47 55 58 45 44
  • +47 412 73 454

Mikko.Heino@uib.no

Knut Helge Jensen's picture

Knut Helge Jensen

Senior Engineer

BIO

  • +47 55 58 35 98
  • +47 934 46 065

Knut.Jensen@uib.no