Home
Extremophiles and Biotechnology

Forskningsområder

Gruppen arbeider med hele spekteret av mikroorganismer; bakterier, arkeer, sopp og mikroalger, og studerer mange ulike aspekter. Den mikrobielle diversiteten på jorden, både med hensyn til fysiolgi, fylogeni og mikrobielle nisjer, er enorm og man regner med at det fortsatt bare er under 1% av alle mikroorganismene som finnes på jorden som er dyrket og studert i laboratoriet.

Main content

Mikroorganismene spiller mange sentrale økologiske nøkkelroller og bidrar med viktige egenskaper som utnyttes i industri, bioteknologi, jordbruk og medisin. Vår hovedmålsetting er å bidra til økt forståelse av den mikrobielle diversiteten og molekylære evolusjonsmessige adaptasjoner samt å finne nye bioteknologiske anvendelsesområder basert på mikroorganismer.

Medlemmer av gruppen studerer bl.a. termofile (varme-elskende) bakterier og arkeer fra geotermale miljøer som dype oljebrønner og varme kilder, metanspisende bakterier, bakterier i dype korallrev i Nordsjøen, anaerober, sopp og mikroalger.

Ekstremofile mikroorganismer er ett av gruppens viktigste forskningsområder, der vi isolerer nye anaerobe termofiler fra dype oljebrønner og varme kilder og studerer deres molekylære tilpasninger til ekstreme vekstbetingelser og deres spesielle molekylærbiologi. Nye metanoksiderende bakterier og deres bioteknologiske potensiale er et annet viktig felt. Videre studeres kulde-adapterte mikroorganismer fra Antarktis samt spredning og mulige miljøtilpasninger hos enteropatogene bakterier i tropiske ferskvannsressurser.

Det er gode muligheter for studenter å utføre Masteroppgaver innen våre forskningsområder.