Home

Philosophy of science

Main content

Covert på boken The Structures of Scientific Revolutions av Thomas Kuhn - med deler av coveret forstørret opp og brukt som bakgrunn

The research groups includes faculty, researchers, and students working in philosophy of science.