Hjem
Senter for ernæring
Tverrfagleg debatt

Fedme: Korleis kan vi stogge utviklinga?

The rates of overweight and obesity continue to increase worldwide, also in Norway, and the rates of associated diseases such as type 2 diabetes are expected to rise dramatically in the coming generations. No country has succeeded in reversing this development. In this interdisciplinary panel debate we will look at the obesity challenge from different angles and discuss possible solutions that may be implemented in the health care system, on an individual basis, and on a population level.

Hovedinnhold

1430 – 1435:      

Introduksjon (Simon Dankel)

1435 – 1450:      

Treng vi eit paradigmeskifte i vår forståing av fedme? John Roger Andersen, Professor, Høgskulen i Vestlandet / Helse Førde

1450 – 1505:

Barn og unge med alvorlig fedme - livsstilsbehandling og behovet for fleire verktøy Petur Juliusson, Professor II, Klinisk institutt 2, UiB

1505 – 1520:

Fedmekirurgi for type 2 diabetes ved KMI < 35 Villy Våge, Overlege PhD, Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi, Bergen

1520 – 1530:      

Helsevesenet i møte med overvektige Eva Årskog, brukarrepresentant fedmeforskning Helse-Vest

1530 – 1600:      

Paneldebatt med spørsmål fra salen

 

Moderator: Simon Dankel