Hjem

Fagområde for etikk og helseøkonomi

Overlege Danielssens Hus

Fagområdet for etikk og helseøkonomi (ETØK) ved
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) jobber med etiske og økonomiske problemstillinger knyttet til helse og helseprioriteringer.

Leder for fagområdet:   Bjarne Robberstad.

Fagområdet har to forskningsgrupper:

Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS)
- Ny forskningsgruppe som blir formalisert i løpet av høstsemesteret 2020

Sentrale forskningsemner omfatter:

- helseprioriteringer
- etikk og beslutninger
- translasjonsetikk
- lokale implikasjoner av global og nasjonal helsepolitikk
- finansiell risiko ved helsetjenester
- standard og fordelingssensitive helseøkonomiske evalueringer

Fagområdet har ansvar for undervisning i forbindelse med følgende studier:

- Medisin
- Master i helse og samfunn
- Master i biomedisin
- Master i global helse
- PhD kurs
- Elektive kurs

NB:
Mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig på denne siden i løpet av høstsemesteret 2020.