Hjem

Fagområde for etikk og helseøkonomi

Hovedinnhold

Overlege Danielssens Hus

Fagområdet for etikk og helseøkonomi (ETØK) ved
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) jobber med etiske og økonomiske problemstillinger knyttet til helse og helseprioriteringer.

Leder for fagområdet:  Oddvar Kaarbøe.

Fagområdet har to forskningsgrupper:

Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS)
- Helseøkonomi, ledelse og translasjonell etikkforskning (HELTER)

Sentrale forskningsemner omfatter:

- helseprioriteringer
- etikk og beslutninger
- translasjonsetikk
- lokale implikasjoner av global og nasjonal helsepolitikk
- finansiell risiko ved helsetjenester
- standard og fordelingssensitive helseøkonomiske evalueringer

Fagområdet har ansvar for undervisning i forbindelse med følgende studier:

- Medisin
- Master i helse og samfunn
- Master i biomedisin
- Master i global helse
- PhD kurs
- Elektive kurs

 

Nyhet | Forskning
Mygg på hud

Reduserer malaria-dødelighet

Mange barn dør av malaria flere måneder etter at de har blitt utskrevet av sykehuset. Nå har UiB-forskere bidratt til kunnskap som kan redde mange av dem.

fra bistandsaktuelt
Mother and child

Norsk forskning kan redusere dødelighet hos malariasyke barn

Bistandsaktuelt skriver at "Mange barn dør av malaria få måneder etter at de har blitt utskrevet av sykehuset. Nå har forskere ved Universitetet i Bergen gjort funn som kan holde dem unna faresonen."