Hjem

Historie

"Kollasj og foto (Kheops, Acropolis, 17. maj, Sverd i fjell Hafrsfjord): J.C...

Program ein kan ta i historie:

Fagkoordinator
Svein Atle Skålevåg, førsteamanuensis

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no


Historie

To professorar og tolv nysgjerrige studentar var starten på Historisk institutt i 1957. I dag er historie ved AHKR eitt av dei større faga ved Universitetet i Bergen, med omfattande forsking og undervising på alle nivå. Kjenneteikna for faget er stor kronologisk, geografisk og tematisk spennvidde: Vi forskar på og underviser i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna våre seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.

Nyhet
Bok og Haug

Avskjedsmarkering ble boklansering

Eldbjørg Haug benyttet anledningen til å presentere ny bok om reformasjonen.

Nyhet
Harm Schrøter, historiker

Prestisjepris til UiB-historiker

Professor Harm G. Schröter hedret for godt internasjonalt samarbeid.

Nyhet
Teemu Sakari Ryymin, historieprofessor ved UiB, er redaktør for den nye boken.

I politikken handler historien om utvikling

Det viser funn i ny bok om historiebruk i norsk politikk, skrevet av UiB-forskere.

Nyhet
Gatebilete av Øysteinsgate 1–3, der instituttet ligg til høgre i bilete. I gata står det nokre bilar.

Beholder sterk ranking

Arkeologi- og historiefaget ved UiB opprettholder sine gode plasseringer på anerkjent universitetsrangering.

Alumni

Ferdig med ein grad i historie? Registrer deg på UiB sin alumnusportal og hald kontakten med fagmiljøet.

 

Alumni fortel

Tidlegare studentar i historie fortel om erfaringane sine og vegen vidare.