Hjem

Historie

Hovedinnhold

Gamle bilder i en boks


Historie

To professorar og tolv nysgjerrige studentar var starten på Historisk institutt i 1957. I dag er historie ved AHKR eitt av dei større faga ved Universitetet i Bergen, med omfattande forsking og undervising på alle nivå. Kjenneteikna for faget er stor kronologisk, geografisk og tematisk spennvidde: Vi forskar på og underviser i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna våre seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.

Boklansering
Bokomslag av boken "Antikkens Bystater"

Antikkens Bystater

Førsteamanuensis ved AHKR, Ingvar Brandvik Mæhle, ga i begynnelsen av 2024 ut denne boka om antikkens bystater. Boka er et sammenlignende studium som særlig ser på de tre mest kjente bystatene i antikken: Athen, Sparta og Roma.

Nyhet
UiB Popviten

Eldre, enslige kvinner ble anklaget for å være hekser

– Trolldomsprosessene var nabokrangler som eskalerte til et punkt hvor ingen av partene klarte å kontrollere det lenger, sier historiker Gunnar Winsnes Knutsen.

UiB forklart
Ødleggelser i Gaza

Konflikten mellom Israel og Hamas forklart

Hvorfor er konflikten mellom Israel og Palestina omtalt som verdens vanskeligste? Hvilke grupper lider mest av at konflikten eskalerer? Førsteamanuensis i midtøstenhistorie Pelle Valentin Olsen forklarer.

Delegasjonsreise
Bilde av Bundesverwaltungsgericht (tilsvarende lagmannsrett) i Leipzig

Historie på delegasjonsreise til Tyskland

I mai reiste en gruppe ansatte og studenter fra AHKR til Tyskland på delegasjonsreise. Det overordnede målet med reisen var å øke andelen studenter som drar på utveksling.

Undervisning
Marsjerande romerske soldatar

Temaomtaler historie

Her kan du lese om det tematiske innhaldet i emna i historie. Merk at nokre emne tilbyr fleire tema, og at dei kan variere frå år til år.

Alumni

Ferdig med ein grad i historie? Registrer deg på UiB sin alumnusportal og hald kontakten med fagmiljøet.

 

Alumni fortel

Tidlegare studentar i historie fortel om erfaringane sine og vegen vidare.