Hjem

Historie

Hovedinnhold

Gamle bilder i en boks

Program ein kan ta i historie:

Fagkoordinator
Yngve Flo, professor

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no


Historie

To professorar og tolv nysgjerrige studentar var starten på Historisk institutt i 1957. I dag er historie ved AHKR eitt av dei større faga ved Universitetet i Bergen, med omfattande forsking og undervising på alle nivå. Kjenneteikna for faget er stor kronologisk, geografisk og tematisk spennvidde: Vi forskar på og underviser i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna våre seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.

FRAM
Bilde av studenter

Historie legg om undervisninga

Frå januar 2023 legg historiefaget ved UiB om undervisninga si. Her finn du informasjon som gjeld deg og ditt studieprogram.

Antikkens historie
Vasemaleri som viser scene fra historien om Akilles

Tilbyr antikkemne i Aten for fjerde gang

Til våren tilbys emnet "Det antikke Hellas' historie" på nytt. Emnet har tidligere vært en flott og lærerik opplevelse for både lærere og studenter. – Og for hvert nytt semester utvikler vi emnet videre, sier emneansvarlig Ingvar Mæhle.

Alumni of the month
Helge Høibraaten

Alumni of the month: Helge Høibraaten

Helge Høibraaten is Founder & CEO of Vimond Solutions AS. Thanks to his historical studies at UiB, he has learned to recognize how technology can disrupt a sector and ride the change toward success. Now he has a few tips to share with those wanting to start their own company.

Nyhet
Årets studenter ved AHKR201

Frå lesesalen til praksis

Fornøgde studentar etter å ha vore utplassert i praksis heile vårsemesteret.

Alumni

Ferdig med ein grad i historie? Registrer deg på UiB sin alumnusportal og hald kontakten med fagmiljøet.

 

Alumni fortel

Tidlegare studentar i historie fortel om erfaringane sine og vegen vidare.