Hjem
Dyreavdelingen
PyRAT

PyRAT

Dyreavdelingen bruker PyRAT

Hovedinnhold

Hva er PyRAT? 

PyRAT er et web-basert programvare for administrasjon av avlskolonier utviklet for å øke effektiviteten i dyreavdelinger, lette etterlevelse og gi tilgang til sentrale data for alle interessenter inkludert forskere, prosjektmedarbeidere, driftsledere, veterinærer med mere.

PyRAT øker samsvar ved å spore kommunikasjon og autorisasjoner. Fakturering og kostnadsregnskap gir mulighet for effektiv bruk av tid og ressurser. Tilgang til data og funksjoner er kontrollert, og brukere kan tilpasse og lagre visningen av dataene sine. Dette sikrer at de rette personene ser riktig informasjon.

Kontakt driftsleder for å få tilgang til dine prosjekter