Hjem
Dyreavdelingen
Laboratory Animal Science (LAS)

LAS 303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

UiB tilbyr fordypningsdel på fisk i sine forsøksdyrlære kurs.

Breiflabb
Foto/ill.:
A. Bronstad

UiB tilbyr fordypningsdel på fisk i sine forsøksdyrlære kurs. 

Kurset skal dekke artsspesifikk delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrer på dyr (gruppe A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (gruppe B) i forsøksdyrlære.

Dette kurset vil fokusere på fisk som forsøksdyr.

I LAS 303 blir følgende tema dekket

  • Dyrevelferd og adferd
  • Helse og vanlige sykdommer hos forsøksfisk
  • Diett og ernæring
  • Anestesi og smerte
  • Kognitive egenskaper hos fisk
  • Blodprøvetaking
  • Administrasjon av legemidler til fisk

Deler av anestesipensum må dere ta som selvstudium. Under finner dere link til dette materialet. Dette er relevant til eksamen!

Materiale til anestesiforelesning på fisk