Hjem
Dyreavdelingen
Laboratory Animal Science (LAS)

LAS 303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

UiB tilbyr fordypningsdel på fisk i sine forsøksdyrlære kurs.

Visit at Marineholmen RASLab

Omvisning på Marineholmen RASlab or er et resirkuleringanlegg for fiskeforsøk
Produsent:
Frode Ims

Hovedinnhold

Forsdypningsdel på fisk

UiB tilbyr fordypningsdel på fisk i sine forsøksdyrlære kurs. 

Kurset skal dekke den artsspesifikk. teoretiske delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrer på dyr (gruppe A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (gruppe B) i forsøksdyrlære.

Dette kurset vil fokusere på oppdretts og laboratorie-fisk som forsøksdyr.

Sammen med LAS 301 dekkes kravet til teoretisk opplæring for personer som planlegger og utfører forsøk på fisk

(Kurset foregår på engelsk og pensum er definert ut fra EUs rammeverk)

 • Module 1 - Special regulations for holding and use of fish in Norway
 • Module 2 - Ethics
  • Paradoxes and inconsistencies on the use of aquatic animals
 • Module 3 Basic and appropriate biology
  • Focus on A.Salmon, Rainbow trout, Zebrafish and Medaka
 • Module 4 Animal care, health and management
  • Diet and nutrition
  • Diseases in fish
  • Welfare issues in fish studies
  • Environment, welfare, and behavior
  • Aquatic animal facility systems
  • Human health hazards in the aquatic facility
 • Module 5 Recognition of pain, suffering and distress
  • Defining endpoints and score sheet in fish research
 • Module 6 Humane methods of killing 
  • Regulations and guidelines
 • Module 20/21 Anesthesia in fish
  • Pain and nociception in fish, (incl cognitive abilities in fish)
  • Special considerations for anesthesia of aquatic animals

Kursopplegg

 • Påregn 10 dagers foreberedelse av materiell i Canvas/mitt.uib
  • Materiell: Tekst, presntasjoner/vido, selvtester
 • Kontaktundervisning (fysisk og Zoom)
 • Undividuelle oppgaver på mitt.uib
 • Gruppeoppgave på mitt.uib
 • Avsluttende online eksamen

Våren 2023 er det lagt følgende timeplan.

Registrering

*UiB studenter og PhD kandidater må registrere seg på studentweb innenfor vanlige semesterregistreringsfrister

*studenter ved andre norske læresteder kan søke om hospitantstudierett for å følge emnet. Se Det medisinske fakultets infosider om dette.

*eksterne deltagere kan finne mer informasjon om registering hos UiBs EVU avdeling