Hjem
Dyreavdelingen
Utføre prosedyrer på dyr (Funksjon A)

Krav til dokumentasjon av praksis for personer som utfører prosedyrer på dyr

Hva kreves av praksis? (Se eksempel på praksisattest som vedlegg nederst på siden)

Hovedinnhold

Hvem må lære hva

Ved implementering av EU direktiv 2010/63 (sommeren 2015, se www.fdu.no) i norsk forskrift må organisasjonen sikre seg at dem som utfører prosedyrer (immobilisering, blodprøvetaking, injeksjon osv) på et dyr, kan det de skal gjøre på en tilfredsstillende måte.

Med implementering av det nye direktivet i 2015 innføres det også nye klassifiseringer av personell som jobber med forsøksdyr. Krav til tekniske ferdigheter («skills») settes kun til dem som skal utføre prosedyrer på dyr. Personer som planlegger forsøk, men ikke selv utfører prosedyrer, må kjenne til disse prosedyrene og hvilke innvirkning de har på dyrene, men de trenger ikke demonstrere at de behersker dem i praksis.

EU kommisjonen har utarbeidet et rammeverk for opplæring av forsøksdyrpersonell tilpasset EU direktiv 2010/63 som du kan laste ned her.

Praksisen må være med den dyrearten du faktisk skal jobbe med.

Formålet med praksisen er å få kunnskap og ferdigheter til å håndtere dyret på en slik måte at du påfører dyret minst mulig stress, og dermed både sørger for god dyrevelferd og minst mulig uønskede variabler i forsøket.

Praktisk opplæring bør skje så tett opp til man skal starte forsøk som mulig slik at man raskt kommer i gang med å anvende sine praktiske ferdigheter.

Mestre relevante teknikker

Ved siden av kursene i forsøksdyrlære kreves det en praktisk del som du må dokumentere dersom du skal utføre prosedyrer på dyr. Utdannings kravene i henhold til direktivet (§23) er såkalt "outcome based". Det settes ikke krav om lengden på praksis men på at kandidaten kan demonstrere at han/hun behersker de teknikkene han/hun faktisk skal jobbe med. Dette krever en mye mer individuell tilpasset opplæring for den enkelte. Det er dermed likegyldig om du trenger en dag til å mestre de aktuelle teknikkene, eller 3 måneder.

Minimumskrav for alle som jobber i Dyreavdelingen

Alle som skal arbeide med dyr må minimum beherske følgende

 • Sikker håndtering av dyr
 • Gjenkjenne symtomer på smerte og lidelse hos dyr
 • Human avlivning av dyr
 • Hygieneprosedyrer og bruk av verneutstyr

Vanligste teknikker og prosedyrer

De vanligste teknikker som det kan være aktuelt å mestere er:

HÅNDTERING og TEKNIKKER

 • Løfte opp og holde dyrene
 • Fengsling av dyr
 • Injeksjonsteknikker
 • Blodprøve-teknikker
 • Avliving

PROSEDYRER

 • Minimalt invasive prosedyrer uten anestesi
 • Invasive prosedyrer med anestesi
 • Prinsipper innen kirurgi
 • Mikrokirurgi

Du må demonstrere at du behersker aktuelle teknikker og prosedyrer på den arten du skal jobbe med.

Hvem kan lære deg opp?

Dyreavdelingen tilbyr praktisk opplæring i grunnleggende teknikker som håndtering, fengsling, bloprøvetaking (V.Saphena), injeksjonsteknikker, sondeforing og organuttak hos gnagere.

Vi kan og tilby praktisk opplæring av oppstart og kontroll av narkosegassapparater, steril oppdekning og aseptiske prosedyrer ved kirurgi.

Link til påmelding

Annen praktisk opplæring ut over dette blir vanligvis gitt av forsikergruppen eller på eksterne, spesilaiserte kurs

 

Dokumentasjon

 

Personen(e) som lærer deg opp, må fylle ut et dokument for å dokumentere den praktiske opplæringen. Du kan bruk et av skjemane som du finner pdf her på siden til høyre.

Dokumentasjonen være i form av en attest (brev) fra den/de som lærte deg opp, som beskriver teknikkene du har lært og på hvilken art, og bekrefter at du mestrer teknikkene - Se eksempel til høyre.

Kursbevisene fra LAS-kursene dokumenterer bare den teoretiske delen, så du må oppbevare praksisattesten sammen med kursbevisene for å ha et komplett sett. Disse må du vise til Dyreavdelingen for å kunne få tilgang til avdelingen, og for å kunne delta i et forskingsprosjekt som involverer forsøksdyr. Du bør laste all dokumentasjon (både teoretisk) og praktisk opp i din profil i FOTS.