Hjem
Dyreavdelingen
Praktisk opplæring i prosedyrer på dyr (Funksjon A og D)

Opplæring og dokumentasjon av praktiske ferdigheter

Personer som skal utføre prosedyrer på dyr må beherske de praktiske ferdigheter som studien innebærer. Formålet med praksisen er å få kunnskap og ferdigheter til å håndtere dyret på en slik måte at du påfører dyret minst mulig stress, og dermed både sørger for god dyrevelferd og minst mulig uønsket variasjon (støy) i forsøket.

Hovedinnhold

Utdannings kravene i henhold til rammevberket for opplæring i henhold til direktivet (§23) er såkalt "outcome based".

Det settes ikke krav om lengden på praksis men på at kandidaten kan demonstrere at han/hun behersker de teknikkene han/hun faktisk skal jobbe med. I tilegge skal opplæring der levende dyr benyttes være relevant.

Dette krever en individuell tilpasset opplæring.

Hvem må lære hva? - Mestre relevante teknikker

Ved implementering av EU direktiv 2010/63* i norsk forskrift må Dyreavdelingen sikre at de som utfører prosedyrer på dyr (immobilisering, blodprøvetaking, injeksjon osv) beherker dette uten å påvirke dyret eller resultat av forsøket på en negativ måte.

 • Praksisen skal være relevant for den dyrearten du skal jobbe med og de prosedyrer du har behov for i forskningen din.

Praksis er ferskvare

Praktisk opplæring bør fullføres så tett opp til man skal starte forsøk som mulig slik at man raskt kommer i gang med å anvende sine praktiske ferdigheter.

Med implementering av det nye direktivet i 2015 innføres det også nye klassifiseringer av personell som jobber med forsøksdyr. Krav til tekniske ferdigheter («skills») settes kun til dem som skal utføre prosedyrer på dyr. Personer som planlegger forsøk, men ikke selv utfører prosedyrer, må kjenne til disse prosedyrene og hvilke innvirkning de har på dyrene, men de trenger ikke demonstrere at de behersker dem i praksis.

*EU kommisjonen har utarbeidet et rammeverk for opplæring av forsøksdyrpersonell tilpasset EU direktiv 2010/63 som du kan laste ned her.

Minimumskrav for alle som jobber i Dyreavdelingen

Alle som skal arbeide med dyr må minimum beherske følgende

 • Sikker håndtering av dyr ("tunnel" eller "cup" handling)
 • Gjenkjenne symptomer på smerte og dårlig dyrevelferd
 • Human avlivning av gnagere (CO2 eller nakkestrekk)
 • Hygieneprosedyrer og bruk av verneutstyr
 • Rapportering av bekymring vedrørende dyrevelferd

Vanligste teknikker og prosedyrer for mange forsøk

De vanligste prosedyrer som anvendes i forskning inkluderer:

 • Fengsling av dyr
 • Injeksjonsteknikker
 • Blodprøve-teknikker
 • Minimalt invasive prosedyrer uten anestesi
 • Avliving

Det gis opplæring i disse dersom det er relevant for forsøket ditt.

Du må demonstrere at du behersker de aktuelle teknikker og prosedyrer på den arten du skal jobbe med for at du skal kunne få attest på dette.

AVANSERTE PROSEDYRER

 • Invasive prosedyrer med anestesi
 • Prinsipper innen kirurgi
 • Mikrokirurgi

Dette er ferdigheter der som krever spesiell opplæring - som muligens må søkes eksternt.

Tidspunkt for neste praksisopplæring ved Dyreavdelingen

7 Desember 2023, 12-1430

Link til påmelding

Hvem kan lære deg opp?

Dyreavdelingen tilbyr praktisk opplæring i grunnleggende teknikker som håndtering, fengsling, blodprøvetaking (V.Saphena), injeksjonsteknikker, sondeforing og organuttak hos gnagere.

Vi kan og tilby praktisk opplæring av oppstart og kontroll av narkosegassapparater, steril oppdekning og aseptiske prosedyrer ved kirurgi.

Link til påmelding

Annen praktisk opplæring ut over dette blir vanligvis gitt av forskergruppen eller på eksterne, spesilaiserte kurs

Dokumentasjon

Du må fremlegge dokumentasjon på fullført opplæring når du skal søke om å utføre forsøk med dyr.

Du bør laste all dokumentasjon på opplæring (både teoretisk, praktisk samt videre og etterutdanning) opp i din profil i FOTS.

 • Personen(e) som lærer deg opp, må signere på den praktiske opplæringen.
 • Eksempel på skjema finner du som pdf her
 • Dokumentasjonen kan være i form av en attest (brev) fra den/de som lærte deg opp, som beskriver teknikkene du har lært og på hvilken art, og bekrefter at du mestrer teknikkene slik at du kan jobbe selvstendig.