Hjem
Dyreavdelingen
Mattilsynets krav til Institusjoner som driver med forsøksdyrvirksomhet

Mattilsynets krav til Institusjoner

Hovedinnhold

Fra 1. juli 2015 er det Mattilsynet som behandler søknader om bruk av forsøksdyr i Norge.

Forskriften om bruk av forsøksdyr har to hovedformål:

  • Bedre dyrevelferden for dyr i forsøk
  • Fremme prinsippet om 3R: Erstatning (Replacement), Reduksjon (Reduction), Forbedring (Refinement).

Det er satt flere krav til virksomheter som driver forsøk med dyr